Tværfagligt undervisningsforløb i astronomi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi, Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 20
  • 3822
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2012
  • 30-04-2013

Studieprodukt: Tværfagligt undervisningsforløb i astronomi

Studieprodukt i fysik/kemi om tema 4 – Den kosmiske Verden
Et tværfagligt undervisningsforløb i astronomi 9. Klasse & Piger og kemi

Vi har valgt at tilrettelægge et tværfagligt undervisningsforløb i fagene fysik/kemi og matematik omhandlende emnet astronomi. Astronomi er et emne, som eleverne formentligt vil komme til med en vidt forskellig baggrund, idet det for nogen har en naturlig interesse, mens for andre slet ikke. Som kommende fysik/kemi-lærere finder vi det vigtigt at informere eleverne om den nyeste videnskab, og give eleverne et billede af den videnskabelige tilgang til planeternes og livets opståen, herunder især Jordens.

Indhold

Emnebegrundelse 3
Fagdidaktiske overvejelser 4
Klassetrin og rammefaktorer 4
Læringsteori 4
Fagsyn 4
Arbejdsmetode 6
Lærerrolle 7
Elevrolle 7
Elevforudsætninger 7
Mål og delmål for forløbet 7
Valg af materialer og hjælpemidler 7
Evaluering af forløbet 7
Teoriafsnit 8
Keplers 3. lov 8
Afstand til Solen 9
Kugleoverfladens areal: 11
Solens samlede strålingseffekt: 11
Masseomdannelse pr. sekund: 11
Solens volumen: 12
Overfladeareal: 12
Strålingsintensitet: 12
Temperatur 12
Beskrivelse af det aktuelle undervisningsforløb 13
Øvelser 14
Besøg på planetstien (1) 14
Fremlæg en planet (2) 14
Planeternes bevægelse (3) 15
Stjernekort og stjernebilleder (4) 16
Afstand til Solen (5) 16
Beregninger (6) 19
Bibliografi 20

Uddrag

Fagdidaktiske overvejelser

Klassetrin og rammefaktorer
9. klasse, tværfagligt undervisningsforløb i matematik og fysik/kemi. Undervisningen starter med ekskursion til planetstien i Lemvig, og herefter foregår undervisningen på skolen, både i uderummet samt indenfor.

Læringsteori
Med udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske læringssyn har sproget og fællesskabet en vigtig betydning for den måde eleven lærer på.” Læringen starter ikke ”derude” eller ”inde i hoved” men derimod med sprog som et kulturelt fænomen” (Imsen, 2010, s. 32). Eleven opbygger sin egen verdensforståelse gennem sproget og skal her have lov til at forklare, argumentere, formulere og diskutere, og vil ud fra dette tilegne sig viden. Det er hermed ikke sagt, at eleven ikke har brug for en lærer. Læreren skal være der til at planlægge og lave en målsætning med undervisningen. Vi arbejder ud fra dette socialkonstruktivistiske læringssyn, hvor samtalen mellem eleverne før, under og efter forsøgene er vigtigst. Vi har desuden forsøgt at veksle mellem den induktive og deduktive arbejdsform. Den induktive metode tager udgangspunkt i et læringsmiljø, hvor der lægges vægt på forståelse. Eleverne eksperimenterer alene og i grupper og resultater sammenlignes med læresætninger. Undervisningen har en praktisk/musisk karakter og også den taktile elev tilgodeses. Med andre ord går man fra det konkrete til det abstrakte, dvs. eleven selv opdager læresætningerne og derefter generaliserer ens erfaringer. Den deduktive undervisning tager udgangspunkt i generelle teorier, der bevises eller påvises, altså går man fra det abstrakte til det konkrete.

Fagsyn
Med udgangspunkt i det fagdidaktiske debatemne ”Piger og kemi”, har vi i vores undervisningsforløb lagt vægt på, at især pigerne tilgodeses ud fra de undersøgelser der er lavet om pigernes tilgang til fysikundervisningen. Vi ved fra PISA-undersøgelsen, at de danske piger set i forhold til andre lande, har meget svagere naturlige kompetencer end drengene. Det skal vi som kommende fysik/kemilærere være med til at nedbryde, og derfor er vi nødt til at gennemføre naturfagsundervisningen, således den for pigerne kommer til at opfattes som relevant og... Køb adgang for at læse mere

Tværfagligt undervisningsforløb i astronomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.