Undervisningsdifferentiering og elevforudsætninger | PL1

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 14
  • 3698
  • PDF
  • 2016
  • 24-09-2020

Studieprodukt: Undervisningsdifferentiering og elevforudsætninger | PL1

PL1, Studieprodukt 1 - Almen undervisningskompetence om undervisningsdifferentiering og elevforudsætninger.

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer skabe en lektion ved hjælp af undervisningsdifferentiering, så både Preben og Berit bliver udfordret i den samme opgave?

Indhold

Indledning: 2
Case: 2
Problemformulering: 2
Læringsforudsætninger: 3
Undervisningsdifferentiering: 5
Analyse: 6
Lærerens arbejde i praksis med differentiering 6
Vores arbejde i praksis med differentiering 7
Diskussion: 8
Konklusion: 9
Litteraturliste: 10
Bilag:​ ​Uddrag​ ​af​ ​undervisningsplan

Uddrag

Indledning:
Vores praktik på X skole har skabt nogle refleksioner og erfaringer omkring udfordringerne ved undervisningsdifferentiering. Dette begreb er blevet brugt i mange sammenhænge i den seneste tid efter den nye skolereforms ønske om inklusion i skolen. Det skaber dog nogle undrende spørgsmål i forhold til, hvad undervisningsdifferentiering specifikt er, og om det kan lade sig gøre med de midler, som folkeskolen har til rådighed i dag. Dette vil vi undersøge ud fra definitioner af undervisningsdifferentiering og erfaringer fra vores egen praktikperiode i 4.B på X​ ​Skole,​ ​som​ ​er​ ​udarbejdet​ ​i​ ​en​ ​case.

Case:
I 4.B på X Skole er der et godt socialt miljø, de fleste piger og drenge leger og snakker sammen. Der er meget respekt blandt eleverne, men deres faglige niveau er meget delt. Der er en stor middelgruppe, og nogle få fagligt stærke elever, bl.a. Preben som for det meste altid tør at give et bud på et svært spørgsmål og er dygtig skriftligt. Samtidig er der også nogle få meget fagligt svage elever, bla. Berit,​ ​som​ ​skal​ ​have​ ​meget​ ​støtte​ ​af​ ​læreren... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering og elevforudsætninger | PL1

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.