Undervisningsdifferentiering i Musik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 16
  • 3653
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2013
  • 06-06-2014

Eksamensopgave: Undervisningsdifferentiering i Musik

En eksamensopgave om undervisningsdifferentiering i Musik.

Problemformulering

Hvordan differentierer jeg undervisningen i musik, så det enkelte barn, ud fra dets individuelle forudsætninger, stimuleres bedst muligt?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Opgavens opbygning 2
Hiim og Hippes helhedsmodel 5
De fire spørgsmål 10
Konklusion 13
Litteraturliste 13
Bilag 1 15
Bilag 2 16

Uddrag

Indledning
Jeg vil i denne opgave have fokus på undervisningsdifferentiering, da det er det bærende princip for den skoleform vi har i Danmark . I en almindelig klasse er der i gennemsnit et spring på 4. klassetrin rent fagligt, og derfor er det af stor vigtighed at emnet tages op og behandles på læreruddannelsen. Ligeledes gælder det inden for faget musik, og derfor vil min analyse være baseret på et undervisningsforløb i musik. Jeg vil starte med at redegøre for begrebet undervisningsdifferentiering, og derefter analysere en undervisningsplan jeg lavede i 2011 i praktik.

---

1. Hvilke forskelle har betydning?
- At eleverne i en klasse er forskellige er en banalitet. Men ikke alle forskelle har en betydning for netop den undervisning der var eleverne tiltænkt. Det er derfor vigtigt at tage udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger, da det kan være årsag til elevernes eventuelle potentialer. Men vigtigst er at man som lærer er klar over hvilke forskelle man vægter, og hvorfor.
Nogle elever inddeles i boglige og ikke-boglige. På denne baggrund inddelte man i nogen tid i A og B-klasser16. Fejlagtigt er dette undertiden blevet forvekslet med teoretiske og praktisk anlagte elever.17 Elevers præstationer bogligt/ikke-bogligt, teoretisk eller praktisk har her noget at gøre med valg af indhold, emner og elevers individuelle motivation i forbindelse med undervisningen18... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering i Musik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.