Undervisningsdifferentiering i matematik | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 9
  • 2165
  • PDF
  • Andet
  • 2017
  • 28-02-2019

Praktikopgave niveau 3: Undervisningsdifferentiering i matematik | Praktikopgave

Praktikopgave om undervisningsdifferentiering i matematikundervisningen for en 2. klasse.

Problemformulering
Hvilken betydning kan konkrete materialer have for undervisningsdifferentiering i matematikundervisningen?

– I denne opgave vil vi analysere vores problemstilling ud fra de tre kompetencer: relations kompetencen, klasseledelseskompetencen og den didaktiske kompetence. Sidstnævnte vil vi dog have særligt fokus på.

Underviserens kommentar

Opgaven var god og til den mundtlige del var der en god kobling til teori og praksis

Forfatterens kommentar

Lidt mere om undervisningsdifferentiering - pga. pladsmangel kan man nævne det i den mundtlige del.

Indhold

Indledning 1
Case 1
Problemformulering 2
Undervisningsdifferentiering 3
UVD-modellen 3
Mål for undervisning 5
Videre udvikling af spillet 6
Diskussionspunkter 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
I en periode på 6 uger har vi været i praktik i bl.a. en 2.klasse i faget matematik. I perioden havde vi én uges observation, hvor vi havde mulighed for, at lære klassen at kende, både fagligt og socialt. I de fem resterende uger, var det os der stod for undervisningen, hvor vi underviste klassen i emnet "regn med tallene", som handlede om introduktion til multiplikation, samt addition med tal over 100. Vi oplevede i perioden en stor faglig forskel på eleverne. En del af klassen var særligt stærke i matematik, og havde let ved hovedregning, hvorimod et par stykker i klassen var særligt udfordret i matematik, og havde svært ved simple additionsstykker. Forskellen skabte en stor udfordring for os, i planlægningen af undervisningen. Derfor prøvede vi i en lektion, at undervisningsdifferentiere ved at bruge konkrete materialer i "leg". En sådan situation vil vi beskrive i den følgende case.

Case
I en enkelt lektion skulle klassen have om addition med store tal. Klassen var tidligere blevet introduceret til fire forskellige metoder til, hvordan man kan regne. Klassen blev delt op i 2 hold, og skulle lave hver deres aktivitet á 20 minutter. Den første aktivitet bestod i, at eleverne skulle spille et additionspuslespil. I spillet fik eleverne udleveret et tal, som repræsenterede et svar på et regnestykke. Eleverne skulle derefter finde det regnestykke der matchede deres resultat.
Resultaterne var "vist" på 4 forskellige måder: lodret opstilling, opdeling af tallet, regnestykket repræsenteret med kuber og regnestykket skrevet på en tallinje (se billede 1). De fire måder lå i hver deres hjørne, og eleverne skulle derfor gå rundt til alle fire hjørner og finde deres match. Til sidst skulle de samle deres puslespil.

Selve spillet oplevede læreren, som forvirrende for eleverne. Eleverne kunne ikke selv komme i gang, og forstod ikke at de havde svaret på et regnestykke. Derfor oplevede læreren at det var en stor udfordring at hjælpe alle eleverne, som skulle bruge hjælp ved hvert hjørne.

Den anden aktivitet bestod i, at de resterende elever regnede opgaver i deres arbejdsbog. Og da de 20 minutter var gået, byttede eleverne aktivitet. Ved skiftet valgte læreren, at eleverne nu kun skulle starte i to af hjørnerne, da det for læreren var nemmere at hjælpe eleverne, der... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering i matematik | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.