Undervisningsdifferentiering og Pythagoras

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Ingen givet
  • 8
  • 2087
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2012
  • 22-06-2012

Eksamensopgave: Undervisningsdifferentiering og Pythagoras

Dette er et eksamensoplæg omkring undervisningsdifferentiering med fokus på fagligt svage elever. Opgaven indeholder teori omkring Vygotsky, Livsmatematik, matematikmestring og Regnehuller. Dette fastholdes med teorien om undervisningsdifferentiering i matematikundervisningen.

Problemformulering
Hvad kan jeg som underviser gøre, for at eleverne ikke keder sig i timerne? Hvilke emner kunne være relevante at tænke kreativt omkring?

Indhold

Indledning: 1
Teori: 2
Fagdidaktiske teorier: 2
Vygotsky: 2
Undervisningsdifferentiering: 3
Differentiering i matematikundervisningen 3
Pythagoras' læresætning og undervisningsdifferentiering 4
Fagfagligt emne 4
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning

Jeg vil i denne opgave lægge mit fokus på den en af de to grupper som man oftest hører omtalt i medierne som de grupper i skolen der keder sig i undervisningen. Lindeskov og Weng2 definere disse to grupper som marginalgrupperne, med dette menes der at grupperne henholdsvis har præste-ret på niveau 1 eller derunder eller på niveau 6 eller derover i PISA-undersøgelserne. Den margi-nalgruppe jeg vil ligge vægt på i denne opgave er den der præstere på niveau 1 eller derunder i PI-SA-undersøgelserne. Dette har jeg valgt da folkeskolen i løbet af de næste år skal inkludere flere af disse elever i den normale undervisning, hvor de tidligere har haft særskilt undervisning, enten på specialskoler eller har haft specialundervisning. Derfor vil jeg opgaven igennem anvende termino-logien marginalgruppe om netop denne gruppe. Jeg vil i opgaven tage udgangspunkt i netop artiklen skrevet af Lindeskov og Wang samt artikler skrevet af Sjøvoll, Dalvang og Lunde. I opgaven vil jeg også inddrage Les Vygostskys teori om zonen for nærmeste udvikling. Denne teo-ri vælger jeg at bringe i spil, da det er vigtigt for eleverne i marginalgruppen at få positive oplevel-ser ved matematikundervisningen. Derudover er den tanke vi har omkring undervisningsdifferentie-ring bygget op omkrig Vygotskys tanker omkring læring. Til sidst i opgaven vil jeg kæde det teoretiske sammen med det praktiske. I dette afsnit vil jeg komme med et bud på hvordan vi kan tænke Pythagoras' læresætning og undervisningsdifferentie-ring sammen, da netop Pythagoras' læresætning er mit fagfaglige emne... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering og Pythagoras

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.