Undervisningsdiff. i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 38
  • 11157
  • PDF
  • Institut for Læring – Ilinniarfissuaq
  • 2015
  • 27-08-2015

Eksamensopgave: Undervisningsdiff. i samfundsfag

Eksamensopgave til Pæd. Del II. på Grønland. Ilinniarfissuaq. Opgaven handler om undervisningsdifferentiering i samfundsfag.

Problemformulering

Hvordan kan læreren køre undervisning med elever der har vidt forskellige behov?

Problemstilling

o Hvordan kan læreren finde balance mellem hensyn til fælleskabet og den enkelte elev?
o Hvilken betydning har princippet om undervisningsdifferentiering for samfundsfag?

Forfatterens kommentar

Man skal ellers skriver mere om stilladsering.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Der er lidt problemer med manglende brug af korrekt citering i opgaven.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Metode 5
Begrebsafklaring 5
Undervisningsdifferentiering i folkeskolen 6
Undervisningsdifferentiering 7
Differentiere i klasseundervisningen 8
Zonen for den nærmeste udvikling 11
Stilladsering 13
Hovedfagspraktik i samfundsfag og undervisningsdifferentiering 14
Folkeskolens afsluttende prøver i samfundsfag i 2014 16
Kvalitative undersøgelse om undervisningsdifferentiering 18
Perspektivering 20
Konklusion 20
Litteraturliste 21
Bilagerne 23
1.Undervisning 23
2. Undervisning 25
Tredje Undervisning 28
4.undervisning 32
5. undervisning 33
6. Undervisning 34
7. Lektion 35
INTERVIEWS 36
LÆRER 1 36
LÆRER 2 37
LÆRER 3 38

Uddrag

Uddrag af indledning:
I opgaven vil jeg lægge ud med at forklare Vygotskys begreb om ”Zonen for nærmeste udvikling”, som har central betydning for stilladsering. Og beskrive begrebet stilladsering for at vise hvor vidt begrebet favner.

Hovedfagspraktik i Samfundsfag, noget af det første jeg lagde mærke til, da jeg skulle i praktik var den store forskel, der var på eleverne i min praktikklasse. Forskellen lå, i hvilket niveau de lå på med hensyn til deres faglige kunnen. Selvfølgelig kom man hurtigt efter det og man indlemmede en form for selvskabt differentiering, der gjorde det væsentlig lettere at imødekomme de forskellige spørgsmål og krav de enkelte elever havde.

Folkeskolens afsluttende prøver i samfundsfag i 2014 viser, at en stor del af eleverne ikke opnå tilfredsstillende resultater ved afslutning af skolegangen, og jeg vil opnå undervisningen skal fungere bedst mulig og mest lærerig for eleverne.

Metode
Jeg har valgt at arbejde med undervisningsdifferentiering i samfundsfag i overbygningen, da jeg mener, eleverne i dette fag ligger på forskellige niveauer. De har alle forskellige kundskaber og færdigheder. I denne opgave vil jeg undersøge forskellige begreber inden for undervisningsdifferentiering. Derefter bliver undervisningsdifferentiering defineret ved hjælp af relevant litteratur, det vil blive en relativt afgrænset definition for læreren skal, inden for klassefællesskabet tilpasse undervisningen til de forskellige elevers behov og forudsætninger.

Mit læringsteoretiske udgangspunkt vil tage udgangspunkt i Lev Vygotskys læringsteori ”zonen for nærmeste udvikling”, da denne teori netop handler om, at lærerne imødekommer eleverne og hjælper dem til videre udvikling. Jeg vil også bruge Folkeskolens afsluttende prøver i samfundsfag i 2014 som viser også en stor del af eleverne ikke opnå tilfredsstillende resultater ved afslutning af skolegangen. I min kvalitative undersøgelse vil jeg lave spørgeskema uden faste svarkategorier til lærere, som imperisk undersøgelse... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdiff. i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.