Undervisningsaktivitet til musik i indskolingen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 4
  • 1336
  • PDF
  • 2018
  • 29-11-2018

Modulopgave, Undervisningsforløb: Undervisningsaktivitet til musik i indskolingen

Musik Modul 1 - P2
Undervisningsaktivitet i indskolingen.
En didaktisk aktivitet med indskolingen som målgruppe.

Indhold

Indledning
Beskrivelse af det didaktiske design
Vers 1:
Bro:
Omkvæd:
Evaluering af udførelsen

Uddrag

Indledning
“Jeg holder meget af min sangstemme. Den skaber altid en masse plads omkring mig”. Hver fugl synger som bekendt med sit næb, og der er plads til alle næb i folkeskolen. Her er det vores opgave som musiklærere at få skabt et rum, hvor alle elever kan udvikle sig med de forudsætninger de bringer ind i undervisningen. Helt overordnet er det bl.a. de motoriske og kognitive udviklingsniveauer, hver elev befinder sig på, der kan have en afgørende betydning for elevens tilegnelse af kompetencer i musikundervisningen.

Da vi finder det relevant at inddrage både ars- og scientia- dimensionen i vores aktivitet, har vi valgt at der både skal være nogle praktiske aktivitetsformer, samt introduktion til teoretiske anvisninger i fx. nodeark.

Vi ønsker derfor at udvikle et didaktisk design der, med udgangspunkt i FFM 1.-2. klassetrin; Musikudøvelse, har en variation i indstudering af sange, dynamiske anvisninger og forskellige sangudtryk.

Beskrivelse af det didaktiske design
I udarbejdelsen af det didaktiske design, mener vi at det er vigtigt at rammesætningen af lektionen er tydelig for eleverne. Derfor har vi som led i en rutine lavet en fast opstart, der bl.a. indbefatter en overordnet gennemgang af dagens aktiviteter, hvilket vil blive skrevet på tavlen inden timens start. På den måde får vi skabt et fælles rum omkring de aktiviteter vi skal være sammen om.

I gennemgangen vil vi ligeledes lave en henvisning til de mål vi ønsker at arbejde med i den pågældende lektion, og på den måde skabe synlig læring for eleverne. Vi vil med udgangspunkt i Musikudøvelse henvise til følgende færdigheds- og vidensmål:... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsaktivitet til musik i indskolingen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.