Eksamensopgave om undervisningsdifferentiering | Idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 21
  • 5457
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2011
  • 03-09-2011

Eksamensopgave om undervisningsdifferentiering | Idræt

Eksamensopgave i idræt om undervisningsdifferentiering.

Problemformulering
”Hvordan planlægges, gennemføres og evalueres en idrætsundervisning, der har fokus på undervisningsdifferentiering med henblik på at fremme elevernes læringsforudsætninger.”

Vi vil i opgaven både beskrive undervisningsdifferentiering ud fra en almendidaktisk og en idrætsrelateret tilgang, hvilket vil synliggøre, hvorfor vi mener, at det er en forudsætning for den gode idrætsundervisning. Herefter vil vi, i forbindelse med de fire praksisområder, atletik, boldspil, MBU og redskabsgymnastik, beskrive hvorledes den teoretiske indsigt kan kvalificere vores undervisning i praksis.

Indhold

Indledning s. 2
Problemformulering s. 3
Idræt i en senmoderne kontekst s. 3
Undervisningsdifferentiering s. 4
Zonen for nærmeste udvikling s. 4
Lærerens rolle s. 5
Medindflydelse og dialog s. 5
Undervisningsdifferentiering i idræt s. 6
Niveaudifferentiering s.7
Formdifferentiering s.7
Hensynet til individuelle forudsætninger s. 8
De fire indholdsområder s. 10
Atletik s. 10
Redskabsgymnastik s. 12
Boldbasis og boldspil s. 14
MBU s. 16
Konklusion s. 19
Litteraturliste s. 20

Uddrag

Indledning
I en tid hvor folkeskolen, både som helhed og fagene som enkeltområder, bliver evalueret, med henblik på optimering af elevernes udkomme af undervisningen, kan enkelte konklusioner, med henblik på idrætsundervisningen, undre os som kommende idrætslærere. Det er ikke selve konklusionerne, eksempelvis, at et styrket arbejde med fokus på sammenhængen mellem mål, progression og evaluering kvalificerer idrætsundervisningen(EVA2004:s,5ff) eller, at det kræver prioritering af faget, for at højne dets status og kunne synliggøre fagets mål (Ibid), der undrer os. Men mere at det, i en senmoderne kontekst, hvor den folkelige sundhed er højt prioriteret og hvor det er påvist, at en sund livsførelse bl.a. indeholdende idræt sker på baggrund af tidlige positive erfaringer med samme, er problemstillinger, der åbenbart er nødvendige at pointere. Ovenstående kan skyldes, at idræt som fag i skolen primært betragtes som et bevægelsesfag og ”både i folkemunde og professionelt bliver kaldt et velkomment og rekreativt afbræk i en ellers boglig og stillesiddende hverdag i skolen.”(EVA2004:s,13f).

Idrætsundervisningen forpligter sig til andet og mere end ovennævnte tilbud om fysisk aktivitet. Selve vores retsmæssige grundlag for folkeskolen, folkeskoleloven, beskriver indholdet og målene for alt undervisning som …”fremmende for den enkelte elevs alsidige udvikling”
(UVM,Folkeskoleloven :§1,stk1), hvilket naturligvis også gælder idrætsundervisningen. Dette understreges af formål for faget idræt, hvor der står følgende: ”at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling.”( FællesMål,Idræt:s,3)
Ydermere beskrives det i formål for faget stk. 2, ”eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse”(FællesMål,Idræt:s,3), at undervisningen i faget har et perspektiv, der rækker ud over folkeskolens sfære.

For at kunne tilgodese den enkelte elev i tilegnelsen af idrætslige kundskaber og færdigheder – og ikke mindst at finde glæde heri, er det nødvendigt, at undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og muligheder. Ved dette fokus på den enkelte i fællesskabet tilgodeser vi også den kendsgerning, at andelen af inaktive børn og unge vokser(Børn og unge i bevægelse 2003: s, 8-46), og dermed skaber en stadig større spredning, i de idrætslige forudsætninger eleverne besidder... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om undervisningsdifferentiering | Idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.