Undervisning i opdagelsesrejser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Ingen givet
  • 8
  • 2576
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2013
  • 26-03-2014

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Undervisning i opdagelsesrejser

En opgave om hvordan man kan undervise i opdagelsesrejser.

Problemformulering
Hvordan kan undervisning i opdagelsesrejserne bruges som redskab til at styrke elevernes historiebevidsthed?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Fagbegrundelse
Emne og undervisningsmål
Undervisningsmetoder
Afrunding
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Alle mennesker, og derfor også mine kommende elever møder historie alle steder, de kommer. Hele vores liv, bevidsthed og samfund er påvirket af historien. Der findes synlige udtryk for historien, som fx bygninger, der findes udstillinger, hvor man kan se ting fra 'gamle dage', vi møder film, fjernsynsudsendelser, bøger osv., der alt sammen siger noget om fortiden.

Men det er nødvendigt at være opmærksom på, at alt dette er fortællinger om fortiden, som er bygget på forskellige fortolkninger eller erindringer. Og disse fortolkninger og erindringer kan adskille sig meget fra, hvordan det levede liv faktisk var.
Eleverne skal gøres bevidste om, at det er væsentligt at skelne mellem den levede og den fortalte historie. Eleverne skal derfor rustes med en kritisk sans overfor, de fortællinger, de møder om fortiden. Eleverne skal altså have styrket deres historiebevidsthed. Dette indebærer også, at eleverne skal gøres opmærksomme på, at vi som mennesker er historieskabte, men også historieskabende, da vi er med til at påvirke den retning historien tager. Vi er derudover netop også historieskabende, da vi med vores fortolkninger af historien er med til at fortælle, hvordan fortiden skal forstås. (Pietras og Poulsen: 65)

---

Emne og undervisningsmål:
Jeg tager udgangspunkt i, at emnet om opdagelsesrejserne er en del i et større forløb om renæssancen. Hele forløbet om renæssancen vurderer jeg vil foregå over et par måneder, da denne periode var en tid, hvor der skete store udviklinger på mange områder, som har haft indflydelse på mennesket og samfundets videre udvikling. Her tænker jeg blandt andet på bogtrykkerkunsten, som blev opfundet, kirkens rolle der ændrede sig osv.. Derfor må det gerne ”fylde” et par måneders undervisning.
Og som et led i et forløb om renæssancen, mener jeg, at det er vigtigt at komme forbi de store opdagelsesrejser, som fandt sted i denne periode. Med opdagelserne af flere lande, ændrede verdensbilledet sig, og det mener jeg, at eleverne skal undervises i. Opdagelsesrejserne vil jeg vurdere skal fylde et par ugers undervisningslektioner... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i opdagelsesrejser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.