Undervisning i natur/teknik | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Natur/teknologi)
  • Godkendt
  • 26
  • 11958
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2002
  • 10-02-2002

Undervisning i natur/teknik | Bacheloropgave

Bacheloropgave i natur/teknik om undervisning og hvordan og hvorfor der skal undervises i natur/teknik.

Natur/teknik er et forholdsvis nyt fag i folkeskolen, det blev indført med den nye folkeskolelov i 1993. Natur/teknik er naturvidenskabelig undervisning for eleverne i 1.-6. klassetrin. Efter nærmere gennemgang af mit materiale og strukturering af min opgave har jeg valgt at udvide min problemformulering til følgende:

• Hvorfor skal der undervises i de naturvidenskabelige fag?
• Hvorfor skal den naturvidenskabelige undervisningen starte i 1. klasse?
• Hvad vil det sige at arbejde naturvidenskabeligt?
• Hvilken rolle skal det eksperimentelle spille i undervisningen? • Hvorfor skal eleverne lære at arbejde naturvidenskabeligt?

Da jeg gennemgik materialet stillede jeg mig selv følgende spørgsmål, som jeg arbejdede udfra:

1. Hvorfor er det vigtigt med et fag, hvor eleverne er aktive og eksperimenterende, og hvor meget skal det fylde i undervisningen?
2. Hvorfor er det vigtigt, at børn starter tidligt med at arbejde med naturvidenskaben?
3. Hvilke kompetencer udvikler denne undervisning?
4. Kan natur/teknik undervisningen hjælpe eleverne til at lære at regne og skrive?
5. Hvad vil det sige at arbejde naturvidenskabeligt
6. Hvordan skal der undervises i de naturvidenskabelige fag?

Indhold

Indledning 3
Baggrunden for natur/teknik´s tilblivelse 4
Børn i det moderne samfund: 5
Natur/teknik for pigernes skyld? 7
Hvorfor skal der undervises i de naturvidenskabelige fag i folkeskolen? 9
Hvilke kompetencer udvikler natur/teknik undervisningen? 12
Hvorfor skal den naturvidenskabelige undervisningen starte i 1-6 klasse? 13
Hvad vil det sige at arbejde naturvidenskabeligt? 14
Kan natur/teknik undervisningen hjælpe eleverne til at lære at regne og skrive? 14
Hvordan skal der undervises i de naturvidenskabelig fag? 15
Piaget 15
Operativ konstruktivisme: 16
Rosalind Driver 18
udviklingsrapporter 18
Egen teori 18
Tre undervisningsmodeller 19
Hvilken rolle skal det eksperimentelle spille i undervisningen og hvorfor er det så vigtigt?. 22
Konklusion: 23
Litteraturliste : 25

Uddrag

Jeg har valgt at strukturer min opgave ud fra hovedpunkterne:

• Baggrund for natur/tekniks tilblivelse, hvor jeg vil koncentrere mig om, hvorfor det blev indført i undervisningen.
• Hvorfor skal der undervises i naturvidenskabelige fag i folkeskolen? Her vil jeg komme ind på, hvilke færdigheder eleverne opnår ved undervisningen, og hvordan arbejdet skal foregå.
• Hvordan skal der undervises i de naturvidenskabelige fag? I dette afsnit vil jeg fokuseres på forskellige teorier om, hvordan man underviser i naturvidenskabelige fag med maksimalt udbytte.

Baggrunden for natur/teknik´s tilblivelse
Hvad var grunden til, at man indførte faget natur/teknik i 1.-6. klasse?

Men grunden til at natur/teknik blev indført startede helt tilbage i 50´erne, da der gik et chok gennem den amerikanske befolkning, da sovjetunionen opsendte en raket i rummet. Det betød, at USA var bagud i den teknologiske udvikling. Dette skulle, der laves om på. Derfor reformerede man skolesystemet. Man ville styrke de naturvidenskabelig fag.
Det var teoretikerne Bruner, Phonix og Tabas tanker, som prægede ændringen, mens det var Piagets tanker om børns kognitive udvikling, som prægede undervisningsmaterialerne. Eleverne skulle trænes i kritisk tænkning, logisk ræsonnement, tolkning og organisation af indsamlet data. Eleverne skulle arbejde som videnskabsmænd. Eleverne skulle ”live the life of a scientist” og opleve ” the spirit and the method of inquiry.”

I 80´erne blev der lavet en stor undersøgelse om, hvorvidt undervisningen havde haft den ønskede virkning. Resultatet var, at eleverne lærte en del, bare ikke det som lærebøgerne og lærerne troede. Roger Osborne, som stod for undersøgelsen, mente, at det var fordi, den videnskabelige tankegang og den måde, som børn tænker på er så forskellig, at undervisningen i science kun kan give et dårligt resultat. Roger Tasker prøvede at finde ud af, hvad der var galt... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i natur/teknik | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.