Undervisning i Fysik/kemi om elektricitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 20
  • 620
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2014
  • 29-05-2014

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Undervisning i Fysik/kemi om elektricitet

Eksamensopgave i fysik/kemi om elektricitet.

Problemstilling:

Hvordan kan man differentiere fysik/kemi undervisning gennem Flipped Classroom?

Underviserens kommentar

Godkendt til eksamensopgave

Indhold

1. Indledning
2. Undervisningsforløb
3. Fagfaglig om elektricitet
4. Didaktik
4.1 Flipped Classroom#
4.2 Begrundelse for undervisningen
5. Sikkerhed
6. Progression
7. Litteraturliste
Bilag

Uddrag

1. Indledning
“Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratoriearbejde.”
1
Sådan lyder starten af stk 2. i fælles mål for fysik/kemi, men hvilket arbejdsformer kan man benytte, som stadig understøtter ønsket om øget differentiering i undervisningen? En ny arbejdsform er begyndt at sprede sig, der hedder Flipped Classroom og bl.a. Niels Egelund påstår at det kan give bedre mulighed for differentiering.
Forløbet er udarbejdet til en 7. klasses som skal have om emnet elektricitet. De har tidligere arbejdet med det periodiske system og har grundlæggende forståelse for det periodiske system.
Eleverne skal i forløbet opnå et kendskab til elektricitet, herunder strømstyrke, spænding og kredsløb.

---

Didaktik
Jeg vil i det kommende afsnit behandle Flipped Classroom som metode og begrunde hvor og hvordan jeg bruger det i mit undervisningsforløb. Til sidst vil jeg give en begrundelse for fysik/kemi undervisningen.

4.1 Flipped Classroom
Flipped Classroom er en relativ ny undervisningsform som kommer fra USA4. Metoden går ud på at eleverne modtager viden før de møder i klassen, fx gennem en video eller en hjemmeside. Altså det, der tidligere har været et læreroplæg, modtages nu derhjemme. Det, der tidligere har været hjemmearbejde, laves nu i klassen med læreren, der tilbyder mere personlig vejledning og interaktion med eleverne, i stedet for et læreroplæg. Den frigjorte tid betyder at der er mere tid til at eleven kan arbejde mere... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i Fysik/kemi om elektricitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.