Undersøgende matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 38
  • 10918
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2019
  • 06-11-2020

Kompetencemålsprøve, Eksamensopgave: Undersøgende matematik

Opgaven er skrevet som eksamensopgave/kompetencemålsprøve i PL, pædagogik og lærerfaglighed. Opgaven har fokus på undersøgende matematik.

Problemformulering
I vores opgave vil vi undersøge, hvordan man som lærer i højere grad kan inddrage elevernes erfaringer i forbindelse med at fremme elevernes læring, herunder med blik for en elev med ADHD.

Indhold

1.0 Præsentation af problemfelt 3
1.1 Problemformulering 3
1.2 Præsentation af metode 3
1.3 Præsentation af empiri 4
2.0 Præsentation af teori 7
2.1 Inquiry based Education 7
2.2 Learning by Dewey eller learning by doing 8
2.3 Læring - et socialt fænomen 9
2.4 Zonen for nærmeste udvikling 9
2.5 Medieret læring 9
3.0 Analyse 10
3.1 Modelleringscirklen 10
3.2 SMTTE-modellen 16
3.2.1 Mål 17
3.2.2 Tiltag 17
3.2.3 Tegn 18
3.2.4 Evaluering 18
3.2.5 Sammenhæng 19
3.3 Undersøgende undervisning for elever med ADHD 19
3.3.1 Didaktisk nærbillede 19
3.3.2 Karakteristiske træk ved ADHD 20
3.3.3 Handlingsforslag 20
3.4 Analytisk opsamling 24
4.0 Diskussion 25
4.1 Udvikling af lærerkompetencer og teamsamarbejde 26
4.2 Differentiering og stilladsering 27
4.3 Differentiering på baggrund af elevens forforståelse 28
4.4 Struktureret frihed? 29
5.0 Konklusion og refleksion 30
6.0 Litteraturliste 32
7.0 Bilag 34
7.1 Bilag 1 - Modelleringscirklen 34
7.2 Bilag 2 - Det didaktiske mulighedsområde 34
7.3 Bilag 3 - Opgaveark fra afholdt time 35
7.4 Bilag 4 - Observationsark fra afholdt time 37

Uddrag

1.0 Præsentation af problemfelt
Der kommer i disse år mere og mere fokus på undersøgende undervisning. Samfundet efterspørger mere innovativt tænkende elever og som så ofte set, så starter samfundsmæssige ændringer i folkeskolen. Elevernes læring skal ske gennem undrende spørgsmål, undersøgelser og erfaringer. Undersøgende matematik lægger op til undervisning, der bygger på spørgsmål og undren og ikke længere blot på facit. Implementeringen af undersøgende undervisning kan være en stor udfordring for både lærere og elever. Lærerne skal planlægge, gennemføre og evaluere deres undervisning på en måde, de måske ikke har erfaring med. Og elever, der har behov for tydelige rammer og struktur, kan miste overblikket.
Men hvad kræver undersøgende undervisning? Og hvordan kan elevernes egne erfaringer have betydning for deres læring? Dette vil vi på baggrund af vores problemformulering undersøge i opgaven.

1.2 Præsentation af metode
Denne opgave er en teoretisk undersøgelse med udgangspunkt i empiriske studier baseret på kvalitative undersøgelsesmetoder.
De empiriske studier tager udgangspunkt i erfaringer fra praktikken på Rundhøjskolen i 8.b. Her blev der lavet kvalitative undersøgelser i form af videoobservation og kvantitative undersøgelser i form af observationsark. Vi lavede et kvantitativt observationsark, for at få observationer af forskellige typer elever. Det gjorde vi med henblik på at se, om tiltaget med undersøgende undervisning havde en effekt på dem hver især. Vi valgte hhv. tre fagligt stærke elever og tre fagligt udfordrede elever. Tanken bag brug af videoobservation var, at det gav os mulighed for at gense timen og observere grundigt på hver enkelt fokus elev.
På baggrund af de observationer og erfaringer, som vi gjorde i praktikken, har vi valgt et teoretisk udgangspunkt omhandlende undersøgende undervisning.
Til at undersøge og systematisere det empiriske materiale, har vi benyttet os af Blomhøjs ... Køb adgang for at læse mere

Undersøgende matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.