Undersøgelsesdesign om historiebevidsthed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 8
  • 1967
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2020
  • 22-04-2021

Studieprodukt: Undersøgelsesdesign om historiebevidsthed

Studieprodukt i historie om undersøgelsesdesign.

Opgaveformulering
udarbejder i studiegrupper et skriftligt undersøgelsesdesign, som har til hensigt at undersøge elevers og evt. en lærers historiebevidsthed.
- Undersøgelsesdesignet bygger på teori og empiri om historieforståelse og historiebevidsthed samt viden om undersøgelsesmetoder, fx observation eller interview.
- I undersøgelsesdesignet skal den studerende desuden opstille tegn på historieforståelse/historiebevidsthed, som kan undersøges empirisk ved hjælp af den valgte metode.
Omfang på det skriftlige undersøgelsesdesign: 3-5 normalsider

Problemformulering
Hvordan forklarer eleverne at historiske begivenheder/forandringer finder sted og hvad fortæller dette om deres historiebevidsthed?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering: 4
Teori 4
Metodeafsnit 6
Elevernes tegn 7
Litteraturliste 8
Bilag 9

Uddrag

INDLEDNING

Den nuværende historieundervisning tager udgangspunkt i, at elevers forståelse af tid øges med alderen. Det betyder at undervisningen derfor er opbygget og tilpasset nøje derefter. Historiske begivenheder får derfor oftest kun knyttet begrænsede punktnedslag og årsagssammenhænge til sig, med det formål, at indholdet bliver forenklet for eleverne, så de nemmere opnår en forståelse for den valgte begivenhed. Dette kan dog have den konsekvens, at elever får en meget ensidig opfattelse af fortiden, og at vigtige faktorer i historiske begivenheder, helt bliver overset. Problematikken i ovenstående struktur vil starte allerede i indskolingen. Her vil elever med den nuværende undervisningsform højest sandsynligt få svært ved at kunne se, at der ofte er mere end én årsag til et begivenhedsudfald. Der er med den problematik for øje derfor en stor risiko for, at elever vil gå igennem undervisningen med en primitiv forståelse for, at en enkelt årsag er nok til at forklare en historisk begivenhed. Vi er derfor interesseret i at undersøge, ud fra ovenstående påstand, hvordan elever forklarer historiske hændelser med særligt fokus på flere aktuelle og påvirkende omstændigheder. I forlængelse af dette, er det interessant at se på elevernes forståelse af historiebevidsthed og om de forstår, at nutidens øjne på fortidens begivenheder, ændrer sig med tiden. I den forbindelse har vi udarbejdet et undersøgelsesdesign, der har det formål at undersøge elevernes årsagssammenhænge, og om de kan tænke nuanceret i forhold til en udvalgt historisk begivenhed. Vi har valgt at tage udgangspunkt i et aktuelt emne som Corona. Emnet er valgt ud fra den forståelse om, at elevernes viden omkring årsagerne til nedlukningen af den danske folkeskole er stærkt begrænsede. Vores interview er lavet til elever på mellemtrinnet og udskoling. Desuden er temaet om Corona aktuelt, da vi ved at de fleste danske skoleelever, har været påvirket af nedlukningen. Her kan vi undersøge deres historiebevidsthed i interviewet ved at undersøge samspillet mellem elevens fortolkning af fortiden, nutidsforståelse og fremtidsforventning i forhold til temaet... Køb adgang for at læse mere

Undersøgelsesdesign om historiebevidsthed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.