Udviklingsteori | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 11
  • 4290
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 23-04-2013

Udviklingsteori | Eksamensopgave

Eksamensopgave i psykologi om udviklingsteori.

Dette er en eksamensopgave om udviklingsteori, som er baseret på en delvist opdigtet case om et barn der har haft en svær opvækst. Opgavens teori er hovedsageligt hentet fra bogen, "Opvækst og psykisk udvikling".

Problemformulering
Hvordan kan man ud fra forskellige udviklingsteorier forklare et barns opførsel, trivsel og udvikling?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Case 2
Metode 3
Bronfenbrenners økologiske model 3
Eriksons 8 stadier 5
Bowlbys tilknytningsteori 6
Sigurds situation set fra Eriksons otte stadier 7
Sigurds situation set fra Bronfenbrenners økologiske model 8
Sigurds situation set ud fra Bowlbys tilknytningsteori 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Denne opgave har jeg valgt at tage udgangspunkt i en elev jeg havde i praktikken. Han gik i specialklasse men hans lærer fortalte at hun havde mistanke til at hvis han havde haft en anden opvækst, kunne han have gået i en normal skoleklasse.
Dette fandt jeg meget fascinerende og besluttede mig for at finde ud af, hvilke ting i hans opvækst der kunne forklare hans opførsel og trivsel. Da jeg ikke har alt den information om ham, som vi har brug for, har jeg valgt at tilføje fiktiv information, for at kunne forklare hvordan han er endt hvor han er.

Metode
På baggrund af den ovenstående case, har jeg valgt at forklare elevens udvikling ud fra Urie Bronfrenbrenners økologiske model, Erik Homburger Eriksons otte stadier samt Bowlbys tilknytningsteori. Her vil jeg se nærmere på hvad årsagerne kan være til elevens pykiske ustabilitet, trivsel og adfærd. Jeg vil kigge på hvilke ting han mangler i sin opvækst, som andre børn har nydt godt af.
Metoden er case, hvor jeg har taget en autentisk case fra min praktikperiode og tilføjet enkelte elementer af fiktion... Køb adgang for at læse mere

Udviklingsteori | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.