Udviklingspsykologi | Vygotsky, Dencik, Hviid mfl.

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 2. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 16
  • 5573
  • PDF
  • 2014
  • 30-04-2015

Eksamensopgave: Udviklingspsykologi | Vygotsky, Dencik, Hviid mfl.

Eksamensopgave i udviklingspsykologi, som jeg har lavet i forbindelse med mit studie på psykologi.

Opgaven handler om, hvordan SFO og søskende kan være gavnlige kontekster for en 7-årig i det postmoderne samfund. Og om hvordan børn kan have gavn af aldersheterogenitet og homogenitet. Der anvendes blandt andet perspektiver fra Vygotsky, Pernille Hviid, Lars Dencik, Bronfenbrenner, osv.

Problemformulering
Hvilke udviklingsmæssige betydninger har konteksterne SFO og søskende for et 7-årigt barn i det postmoderne samfund?

Der vil i opgaven være fokus på den mulige aldersheterogenitet, som børn vil opleve i konteksterne, og hvad det kan betyde for udviklingen. Ligeledes vil der være mest fokus på selve konteksten og dens udviklingsmuligheder.

Aldersperspektivet vil i opgaven afspejle sig i de forandringer, der er i forbindelse med den givne alder.

Der vil desuden være en forståelse af det postmoderne samfund ud fra Denciks begreb (1999).

Underviserens kommentar

Vi får ikke kommentarer, kun karakterer: 10

Forfatterens kommentar

Vi får ikke kommentarer, men en anden gang ville jeg nok lave en mere klart opdelt analyse af konteksten. Den kan virke lidt rodet.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Disposition 4
Forståelse af udvikling hos børn 4
Økologisk systemteori 5
L. S. Vygotsky 6
Zonen for nærmeste udvikling 6
Leg 7
Forståelse af udvikling på tværs af kontekster 7
Søskende kontekst 8
SFO kontekst 8
Analyse af kontekster 9
Søskende 9
SFO 10
Sammenstilling 11
Metode refleksion 13
Konklusion 13
Perspektivering 14
Litteraturliste 15
Pensumlitteratur 15
Selvvalgt litteratur 15

Uddrag

Indledning
Dencik (1999) er blot en af mange, der beskriver børns forandrede og differentierede hverdag i det postmoderne samfund. Med sit begreb om dobbeltsocialisering forklarer han, hvordan barnet i sin hverdag deltager i mindst to forskellige sociale kontekster, hvor der forventes forskellige former for adfærd fra barnet. Og med hjælp fra sin sommerfuglemodel viser han, hvordan børn i en tidlig alder oplever omsorg udenfor hjemmet, disse kalder han udenomsfamiliære omsorgsinstitutioner (UFO). Den viser også hvordan børn oplever socialinteraktion på kryds og tværs af familie (private) og UFO'er (offentlige) (Dencik, 1999).

Som det også fremgår af modellen, så skal barnet kunne tilpasse sig dem, holde dem adskilt, men også forbinde dem på samme tid. Modellen er baseret på, at man ikke kan se bort fra dele af barnets liv, da de forskellige dele har været med til at skabe hinanden (Dencik, 1999). Dog mener jeg, at der mangler en vigtig socialinteraktion i modellen, nemlig søskende. Denne relation er vigtig, da den i det postmoderne samfund har fået en større rolle.

Hvorfor det netop er spændende at arbejde med 7-årige børn skyldes den udvikling, som barnet gennemgår. Allerede fra småbarnsalderen har børn en fantastisk evne til at tilpasse sig de forskellige kontekster, hvor de følger de forskellige normer og regler, der følger med. Men ved 7-årsalderende sker der et skift i barnet, det gælder både kognitivt, emotionelt og socialt, idet børn bliver i stand til flere ting, og de deltager også i anderledes kontekster, som sætter nye krav. Der sker derfor både forandringer i barnet, men også uden om barnet, og derfor er det et vigtigt trin i barnets udvikling (Lightfood, Cole & Cole, 2013)... Køb adgang for at læse mere

Udviklingspsykologi | Vygotsky, Dencik, Hviid mfl.

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.