Udsatte børn og unge | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 5
  • 887
  • PDF
  • Professionshøjskolen VIA University College
  • 2020
  • 29-04-2020

Udsatte børn og unge | Studieprodukt

Studieprodukt i pædagogens grundfaglighed om at støtte udsatte unge. Skrevet med udgangspunkt i dokumentaren “Indefra med Anders Agger - Grenen”.

Problemformulering
Hvordan kan pædagogerne støtte de unge, så de ikke ender tilbage i samme miljø efter opholdet på Grenen?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Analyse
Den kvalitative metode
Den Kvantitative metode
Alenkærs IC3 Model
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Vi har set dokumentaren “Indefra med Anders Agger - Grenen”. Grenen er en døgninstitution for unge, som enten er til fare for sig selv eller overfor andre. I dokumentaren følger vi primært tre unge anbragte; Cecilie, Rune og Nicklas. Disse unge er anbragt, da de har svært ved at følge samfundets normer og værdier, og derfor agerer de ud fra egne lyster og impulser.
Vi har valgt primært at fokusere på Rune. I situationen, hvor han snakker med Anders, ser vi et problem i, at han er i tvivl om, om han faktisk vil forandre sig eller ej. Derudover ser Rune det ikke som en trussel for sig selv, hvis han skulle komme i fængsel. Det kan gøre det svært for pædagogerne at ændre Runes tilgang til livet, når han kommer ud fra Grenen.

Næstefter har vi valgt en situationen, hvor Rune er til udredning hos psykologen. Her finder ud af, hvad der er sket med Rune og hans families baggrund. Vi får et indblik i, hvad Rune har gjort af kriminelle handlinger, og ser hvordan han reagerer på de udsagn, psykologen fortæller ham.
Hvis de unge allerede er kommet ud i et dårligt miljø, bør man hurtigst muligt hjælpe dem tilbage på rette spor, f.eks. vha. grenen. Dog er det er en stor økonomisk og samfundsmæssig byrde. Alligevel kan man argumentere for, at de er unge og får meget støtte og hjælp. Dermed vil det forhåbentligt redde dem langt tidligere i den lange ende, at de får denne behandling. Vores problemformulering bygger på, hvordan vi, som pædagoger, kan understøtte processen tilbage til det “normale” for de unge anbragte. Hertil vil vi benytte os af IC3 modellens kvalitative inklusion samt Bent Madsens teorier om eksklusion og inklusion... Køb adgang for at læse mere

Udsatte børn og unge | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.