Udprøvning om ligeværdig kommunikation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Lokalt udarbejdet PL modul
  • Godkendt
  • 11
  • 3620
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2018
  • 31-05-2018

Studieprodukt, Modulopgave, Eksamensopgave: Udprøvning om ligeværdig kommunikation

Udprøvning i PDP (Pædagogik, dannelse og praksis) om klasseledelse & kommunikation.

Problemformulering

Vi vil ud fra et lærerperspektiv undersøge, hvordan man opnår effektiv klasseledelse gennem den ligeværdige kommunikation mellem lærer og den enkelte elev. Med udgangspunkt i Ole Løw og Elsebeth Jensen

Problemstillinger

Redegør for hvilken type lærer man ifølge LP-seriens bog Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb helst skal være for at opnå god klasseledelse.
Analyser hvilke konsekvenser det har for eleverne ved brugen af den forkerte tilgang til kommunikation.
Perspektiver til elevens oplevelser i forhold til mobning fra lærerne i skolen.

Indhold

Indledning 4
Problemformulering 4
Problemstillinger 4
Teori 5
Redegørelse 6
Analyse 7
Perspektivering 10
Konklusion 11
Bilag 12

Uddrag

Indledning
Vi har i vores opgave valgt at undersøge den ligeværdige kommunikation mellem lærer og elev, og hvordan man gennem dette opnår god klasseledelse med udgangspunkt i Ole Løw og Elsebeth Jensen samt de begreber inden for ligeværdig kommunikation de beskæftiger sig med. Dette emne har vi valgt, fordi at vi som kommende lærere gerne vil have indsigt i hvordan man etablerer god kommunikation og relation til eleverne. Vi har i opgaven også beskrevet hvordan lærere bliver opdelt inde for typer ud fra LP seriens bøger og hvad der kendetegner disse lærere.
Udover dette har vi også valgt at skrive omkring kommunikationen mellem lærer og elev ud fra en rapport lavet af Dansk Center for Undervisningsmiljø omkring elevernes oplevelser af deres relation med lærere. Derudover har vi undersøgt hvilke konsekvenser det kan have hvis man ikke udviser den nødvendige interesse og engagement for eleverne.
Vi har desuden valgt at perspektivere til elevernes oplevelser med mobning og hån fra lærere i skoletiden og med udvalgte citater som findes i rapporten fra DCUM.

Teori
Ole Løw beskriver forskellige typer af relationer i forhold til arbejdet med kommunikation. Der findes den symmetriske relation, dette er hvor begge parter er på lige fod og er ligeværdige i kommunikationen, hvorimod den asymmetriske kommunikation er eksempelvis mellem lærer og elev, hvor de er ligeværdige, men ikke i forhold til viden, hvilket gør at læreren er hævet over eleven.
Løw har udviklet en model som viser kommunikationen mellem aktør A og aktør B og hvilke ting, der kan være med til at påvirke måden, man opfanger indholdet af kommunikationen, samt hvilke ting, der er med til at binde aktørerne sammen, dette kaldes relations kommunikation.
Denne model kaldes Kommunikationstrekanten, og han har udviklet denne model til at visualisere... Køb adgang for at læse mere

Udprøvning om ligeværdig kommunikation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.