Udprøvning om dannelse, udannelse og kompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Udprøvning om dannelse, udannelse og kompetence

Udprøvningsopgave om dannelse, uddannelse og kompetence i KLM.

Indledning
Dannelse, uddannelse og kompetence er tre vigtige begreber, som har stor betydning for mange mennesker. Vi har valgt at arbejde med dannelse, uddannelse og kompetence, da vi synes sammenhængen mellem de tre begreber er interessant, og fordi det er noget, som er relevant for vores samfund i dag. Vi vil i følgende opgave lave en redegørelse af de tre be-greber, dannelse, uddannelse og kompetence, samt undersøge hvilke sammenhænge der er mellem de tre begreber. Til sidst vil vi lave en diskussion, hvor vi tager udgangspunkt i Løgs-trup og Nordenbos forskellige synspunkter på de tre begreber.

Indhold

Indledning 1
Begrebsforklaring 2
Dannelse 2
Uddannelse 2
Kompetence 3
Sammenhæng mellem de tre begreber 3
Konkurrencestaten og tilværelsesoplysningen 4
Løgstrup og dannelse 4
Svend Erik Nordenbo og konkurrencestaten 4
Perspektivering 5
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Begrebsforklaring
Dannelse
Dannelse er vores personlige udvikling. For at forklare hvad dannelse helt simpelt er, så er dannelse noget et menneske bliver udsat for af nogle, som er berettiget til at udsætte men-nesker for det. Herunder institutionsarbejdere. F.eks. lærere og pædagoger. Dannelse hand-ler om, at man op gennem opdragelse i familien, sekundær socialisering i børnehaver, folke-skoler, efterskoler, gymnasier osv. samtidig med din uddannelse, bliver udsat for dannelse og gennemgår en personlig udvikling.
Der er ikke et tidspunkt hvor din dannelse stopper. Den fortsætter hele livet igennem.
For at kunne formidle undervisning, er det også vigtigt at man som underviser har været ...

--

Konkurrencestaten og tilværelsesoplysningen
Løgstrup og dannelse
Løgstrup mener at dannelsen er vigtigere end uddannelsen. Det vil sige, at man beskæftiger sig med noget man gider i skolen. (Brejnrod, Poul, s. 206). Han perspektiverer til det gamle Grækenland, hvor skolen var et fristed fra arbejde og alt andet, det var ligesom et sted hvor man kunne få et pusterum og slappe af. Som han skriver i artiklen “Skolens Formål”: ”Formå-let ved at holde skole er tilværelsesoplysning. Et synspunkt kunne man forsøge at lade sige give af ordet ”Skoles” oprindelige betydning, som vi har fra græsk. Det betød at have fri, ikke at være besværet af noget som helst, at have sluppet alle statsforretninger. Det var selvsagt ikke det... Køb adgang for at læse mere

Udprøvning om dannelse, udannelse og kompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.