Udeskole i engelsk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialiseringsmodul
  • Godkendt
  • 23
  • 5545
  • PDF
  • 2019
  • 21-04-2020

Modulopgave: Udeskole i engelsk

Reparationsopgave i Specialisering: Udeskole.

Opgaveformulering
Hvordan kan man gøre brug af uderummet i sprogfag.

I opgaven er der taget udgangspunkt i engelsk.

Forfatterens kommentar

Viderearbejde med uv forløb.

Indhold

Formål: 2
Forenklede fællesmål : 2
Udeskole 3
Rammer og ledelse ved arbejdet i uderummet. 4
Målstyret undervisning 5
Æstetiske læreproces 5
Den didaktiske relationsmodel. 6
Indhold og aktiviteter 7
Tegn på læring 8
Rammefaktorer 9
Valg af uderum 10
Evaluering 10
Konklusion 11
Perspektivering 12
Tværfaglighed 12
Video og Reflektion 12
Litteratur 14
Bilag 1 15
Bilag 2 16
Bilag 3 17
Bilag 4 20

Uddrag

Fag: Engelsk
Tema: Family and relationship.

Klassetrin: 7. klasse
Sted: Område nord for X skole, 2400 København
Materialer: Eleverne skal have skrivehæfter, skriveredskaber for at kunne notere og gøre brug af deres mobiltelefoner for at tage billeder til pædagogisk dokumentation.

Formål:
Det overordnede formål med dette forløb er at gøre eleverne fortrolige med deres kommunikative kompetencer i engelsk, samt styrke deres ordforråd og forsøge at arbejde med tekster der kan gøres korte og præcise med grammatiske korrekthed.

Brug af krop og sanser til at skabe indre billeder.
At kunne obsevere og bruge observationer til det videre arbejde.
Kunne bruge indre billeder, samt observationer til at udarbejde mindre tekster, der skal præsenteres i mindre grupper. Større kendskab til dialog omkring relationer.

Med undervisingen er der taget udgangspunkt i Kompetencemål fra EMU, for 7. klassetrin, og indeholder emner fra kompetenceområderne skriving og samtale.

---

Udeskole
Tager man et barns udvikling fra det starter i institution, til det er færdigt med folkeskolens 9. klassetrin, vil der i de første år fra vuggestue og op til folkeskolen, ligge tid og ekskutioner tilrettelagt i uderummet. Det er i de tidlgere stadier af udviklingen, hvor der bliver brugt tid og arrangeret aktiviteter i enten naturen og uderummet omkring institutionen. Fra tiden hvor barnet bliver elev i folkeskolen, er dette ikke en selvfølge for eleven at bruge tiden i institutionen udendørs. I en tid hvor digitale midler, elektronik og gadgets vinder ...

---

Indhold og aktiviteter
Både i uderummet og i klasseværelset indgår der samspil mellem lærer og elev, i Uderummet vil der opstå situationer som går imod elevernes forventning for timen, og hermed kan der mange gange opstå situationer hvor der kan opnås anden læring end den tilstræbende. Dette kan både skabe en forvirring og fagets og timens indhold, og lærens rolle bliver hermed udfordret.
For at opnå forløbets mål, bliver indholdet nødt til at blive tilpasset, og når der snakkes engelsk, vil det være obligatorisk at skulle beskæftige sig med de 4 kompetenceområder lytte, skrive, læse og... Køb adgang for at læse mere

Udeskole i engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Udeskole i engelsk.