Tvangsanbragte børn | Temaprojekt | Pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 2. semester
 • Individ, institution og samfund
 • Godkendt
 • 20
 • 5218
 • PDF
 • 23-09-2007

Tvangsanbragte børn | Temaprojekt | Pædagog

Københavns Socialpædagogiske Seminarium
Pædagogisk grunduddannelse
Temaprojekt
Tvangsanbragte børn

Opgave om Tvangsanbragte børn, Individ og Samfund

Problemformulering

Vi vil arbejde med tvangsanbragte børn (0-15 år), som emne. Først vil vi se på processen af anbringelsen, og lave en handlingsplan for et barn, hvor vi vil opstille en fiktiv case. Hernæst vil vi se på hvad FN's børnekonvention, samt politikkerne siger. Til slut vil se på hvordan det er at være et anbragt barn, og hvordan påvirkningen er når man har været anbragt på en døgninstitution. Endelige vil vi se på hvad vi som PGU'er, kan gøre for at støtte barnet i processen, og dets videre udvikling.

Problemstilling

• Hvordan foregår processen af anbringelse af børn, og hvilke foranstaltninger bliver sat i værk?
• Hvad siger FN's børnekonvention
• Hvad siger de danske politikker?
• Hvordan er det at være et anbragt barn?
• Hvad er påvirkningen af at have været anbragt på en døgninstitution?

Indhold

1. Indledning: 3
2. Problemstilling: 4
3. Problem formulering: 4
4. Processen: 5
4.1. Handleplan for Ole Jensen. 6
5. FN's Børnekonvention. 9
6. Hvad mener politikkerne: 10
6.1. Socialdemokraterne, 10
6.2. Det Radikale Venstre, 11
6.3. Det Konservative Folkeparti, 11
6.4. Socialistisk Folkeparti, 11
6.5. Dansk Folkeparti, 12
6.6. Enhedslisten, 12
7. At være et anbragt barn – I børnehøjde: 13
8. Påvirkning af tvangsanbringelse 15
9. Perspektivering – PGU'erens rolle: 18
10. Konklusion: 19
11. Kildehenvisning 20

Uddrag

Indledning:

Vi har, i vores projekt fordybet os i emnet om tvangsanbragte børn, og har på bedste mulige vis afgrænset det til voldsramte børn i alderen 0-15 år, så opgaven kan blive så dybdegående som muligt.
Det har vi gjort af den grund, at vi formoder, at børn med vold i hjemmet, bliver udsat for en længerevarende traumatisk påvirkning af deres liv og fremtid.
Da vi er interesserede i at finde ud af hvordan det hele forløber fra at kommunen får en underretning og til at barnet evt. bliver anbragt, valgte vi at fokusere på selve processen, som for mange børn kan tage op til flere år. Vi har fokuseret på at barnet i vores opgave, skal anbringes på en døgninstitution.
For at gøre det nemmere for både os og læseren, at forstå opgaven, har vi udarbejdet en case med en handleplan, hvor selve processen foregår.
For at få et overblik over om kommunerne, det vil sige sagsbehandlerne, overholder diverse lovgivninger m.m. har vi valgt at gå ind og se på FN's Børnekonvention, samt om politikkerne mener at denne bliver overholdt.
For at sætte opgaven i et større perspektiv, vil vi til slut gå ind og give forskellige forslag til hvordan vi som PGU'er kan hjælpe barnet, til at have en bedre hverdag under hele sags forløbet.

4. Processen:
For at kunne se nærmere på processen ved en tvangsanbringelse, vil vi udarbejde en case.
Denne case vil primært handle om kommunernes handleplan for processen.
For at kunne forstå casen og handleplanen, kommer der først en lille baggrundsfortælling, om personen, der skal anbringes.
Ole Jensen er 7 år og går i 1.klasse og SFO. Han bor sammen med sin mor, og hendes samlever, Thomas. Både Oles mor og hendes samlever er arbejdsløse og på bistand.
Oles far har ingen kontakt til hverken Ole eller hans mor, og ønsker ifølge Oles mor... Køb adgang for at læse mere

Tvangsanbragte børn | Temaprojekt | Pædagog

[3]
Bedømmelser
 • 23-08-2010
  spændende læsning og gode argumentationer
 • 20-01-2009
  Meget god og velformuleret
 • 07-06-2010
  Fin opgave. spændende