Tværprofessionelt samarbejde mellem PPR og SFO

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 7. semester
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Godkendt
 • 10
 • 2585
 • PDF
 • 05-12-2011

Tværprofessionelt samarbejde mellem PPR og SFO

Under oplægget fra PPR blev jeg mere nysgerrig på det tværprofessionelle samarbejde der forgår imellem dem og de forskellige institutioner. Jeg tænker , at min 3. praktik vil blive i en SFO hvorfor jeg finder det aktuelt , at tage udgangspunkt netop her. Derfor vil jeg gerne tilegne mig en større viden om dette samarbejde , især mellem PPR og SFO, ligesom jeg gerne vil tilegne mig en større viden om lovgivningen omkring støtte til børn og unge med særlige behov.
Jeg vil undersøge hvad det er for sager SFO og PPR arbejder sammen om ,- herunder kerneydelser og nogle af de love og paragraffer der gør sig gældende samt hvordan proceduren er når en pædagog observerer en given problematik.
Hertil vil jeg indsamle data fra bl.a. lovgivningen, rapporter og anden skriftlig materiale fra PPR samt relevant faglitteratur om emnet og udsagn fra forskellige relevante foredrag på UCL.

Indhold

Side 2 Afgrænsning og præcisering af emnet
Side 2 Dokumentation
Side 7 Konklusion
Side 9 Litteratur/referenceliste

Uddrag

Dokumentation
Ifølge serviceloven , om særlig støtte til børn og unge §46, er formålet med at yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov, - at skabe bedst mulige opvækstvilkår, så de har samme muligheder for at udvikle sig, som deres jævnaldrende. Derfor skal støtten også gives så tidligt som muligt og i hvert enkelt tilfælde udformes p.b.a. en konkret vurdering af det enkelte barn/unges og families forhold og barnet skal altid (om muligt)medinddrages og høres, ligesom resten af families og barnets netværk . (Litt.1 - jvf. §47 og §48) .(Hvilket der bliver yderligere lagt vægt på i den nye udvidelse af §46 )(Litt.2).
Men kommunen (læs : socialrådgiver) skal Ifølge § 154 underrettes hvis der er kendskab til, at et barn udsættes for forhold , der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Hvorefter kommunen ifølge §155, senest 6 dage efter skal sende en bekræftelse af modtagelsen. Underretningspligten indtræder, når der ikke er rimelig mulighed for at afhjælpe vanskelighederne igennem råd og vejledning af barnet/den unge eller dennes forældre samt gennem dialog og samarbejde evt. m.h.p. inddragelse af kommunen... Køb adgang for at læse mere

Tværprofessionelt samarbejde mellem PPR og SFO

[2]
Bedømmelser
 • 15-02-2012
  formulering i opgaven er ikke på så højt et pædagogisk niveau. oversigten/ opstillingen i opgaven er god. go gennemgang af problemstilling.
 • 08-02-2012
  fin opgave, super Tak for, at du vil dele den med andre.