Samarbejde mellem lærer og pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 4. semester
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Godkendt
 • 14
 • 3022
 • PDF
 • 15-09-2010

Samarbejde mellem lærer og pædagog

Rapport om tværprofessionalt samarbejde imellem pædagoger og lærere.

Vi har valgt opdraget fra Kokkedal, da vi synes, det er vigtigt at kunne kommunikere professionerne i mellem. Hverken pædagoger eller lærere kan komme udenom at skulle samarbejde med den anden faggruppe. Derfor er det vigtigt med et tværprofessionelt samarbejde allerede på uddannelserne.

For selvom begge professioner arbejder indenfor det samme felt – børn og unge – så bliver vi allerede på uddannelserne skolet til at fokusere på forskellige kvalifikationer hos barnet. Dette kan ses i næste afsnit, hvor vi prøver at definere henholdsvis en lærers og en pædagogs faglighed.

I løbet af dette forløb indså vi hurtigt, hvor forskelligt vi kan se på børn, selvom vi ikke er færdige med vores uddannelser endnu. Det er i denne gråzone, at kommunikationen mellem professionerne bliver nødt til at være klar og tydelig for at undgå misforståelser.

Derfor har vi valgt at fokusere på, hvad god kommunikation er. Vi skal være forbilleder for børnene, og hvis vi som voksne professionelle omsorgsgivere ikke kan kommunikere ordentligt med hinanden, hvordan kan vi så forvente, at fremtidens børn og unge skal kunne kommunikere ordentligt med hinanden.

Indhold

Indledning 1
Definition af pædagog og lærers faglighed 1
Pædagog 1
Lærer 2
Praksis 2
Det tværprofessionelle samarbejde 2
Tid til fugleperspektiv 4
Konflikter 4
Et teoretisk perspektiv på kommunikation 5
Løsningsforslag: 7
Anerkendende kommunikation til møderne 7
Online – dagbog 7
Konklusion 9
Litteraturliste 12
Primær litteratur 12
Hjemmesider 12
Vedlagt bilag 1

Uddrag

Pædagog
Ved en pædagogs faglighed menes der, at denne skal kunne vise empati og indfølingsevne overfor barnet . Pædagogen skal have viden om børns udvikling ud fra en psykologisk betragtning og have viden om børns sprog og sanser. Derudover skal pædagogen kunne iagttage og observere og ligeledes kunne fortolke konflikter mellem børn .
Pædagogen skal vise barnet omsorg og fungere som en opdragende part på baggrund af teoretiske og erfaringsbasere overvejelser .

Lærer
En lærer skal kunne vise en fag-faglighed og kunne evne at være en leder overfor børnene. Han eller hun skal kunne mestre at formidle viden videre i en struktureret planlægning. Læreren skal skabe relationer til eleverne, som kan være støttende i læringsarbejdet. Samt kunne værdsætte og anerkende eleverne og således styrke deres selvværd . Eleverne skal dannes til et selvtænkende individ, der kan fungere i samfundet.

Praksis
Ved arbejdet med børn med psykiske lidelser, som opdraget fra Kokkedal tager udgangspunkt i, er der foranstaltninger i forhold til ovenstående definitioner, da pædagogen skal varetage yderligere opgaver, da nogle af børnene bor på døgninstitutionen. Derfor vil der opstå et større skel mellem pædagogen og læreren, da pædagogen skal agere som en forælder såvel som pædagog... Køb adgang for at læse mere

Samarbejde mellem lærer og pædagog

[20]
Bedømmelser
 • 14-10-2012
  Ok inspiration og vej til at finde citater til eget brug. Opgaven indeholder mange citater, hvilket i sig selv er rigtig godt - men jeg bliver i tvivl om, hvorvidt forfatteren af opgaven selv har konkluderet noget med de mange citater? Foruden irriterer litteraturhenvisningen: 'Ibid', da man ikke er klar over, hvilket henvisning, der henvises til.
 • 21-07-2011
  En god overordnet opgave, der skitserer arbejdsforholdet mellem lærere/pædagoger samt forskellene mellem de to professioner. Kan give inspiration til det tværprofessionelle element, som man i dag arbejder med på 7. semester på pædagoguddannelsen.
 • 29-03-2020
  Skrevet af Pædagogstuderende på 5. semester
  God opgave - men den er fra 2009 - så svært at bruge den til så meget :)
 • 17-11-2013
  tak for opgavennnnnn