Samfundsfag, historie og madkundskab tværfagligt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Samfundsfag, Historie, Madkundskab
  • Godkendt
  • 9
  • 1778
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb: Samfundsfag, historie og madkundskab tværfagligt

Vi har arrangeret et tværfagligt forløb for en 9 klasse. Fagene der bliver taget udgangspunkt i er: Samfundsfag, historie og madkundskab. Elevernes indgangsvinkel er en fremtidsrejse til år 2070 i Danmark. Dvs. de stadig er 15 år gamle, men lever i en helt anden tid.

Indhold

Emnebegrundelse:
Projektbeskrivelse:
Målsætning:
Pædagogiske og didaktiske overvejelser:
Fagdidaktiske overvejelser:
Produktbeskrivelse:
Konklusion:
Evaluering:
Logbog for projektet.

Uddrag

Eleverne er forholdsvis frit stillede, men de skal inddrage emnerne:
• Det politiske system
• Familielivet
• Madkulturen
Men de kan derudover inddrage andre emner/temaer. Igennem hele projektet skal der skrives logbog. Hver dag starter med et møde mellem kontaktlæreren og eleverne, hvor eleverne læser op hvad de har skrevet i logbogen, derudfra diskuteres deres refleksioner. Eleverne bestemmer selv om de vil arbejde selvstændigt eller i grupper på max 3 elever.
Projektet afsluttes med at eleverne/grupperne afleveres deres logbog, et produkt samt en mundtlig fremlæggelse. Produktet kan være praktisk-musisk eller i form af en rapport. Produktet skal dog være emnerelevant.
Hele projektet forløber over 5 sammenhængende dage, forud for dem er der 3 ugers arbejde med fokus på fortid, nutid og fremtid.
Forældre/familie inviteres til fremlæggelserne og fremvisning af produktet... Køb adgang for at læse mere

Samfundsfag, historie og madkundskab tværfagligt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.