Lærer og pædagog | Tværfagligt forløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 8
  • 2176
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2009
  • 05-04-2009

Lærer og pædagog | Tværfagligt forløb

Opgaven er et tværfagligt forløb mellem pædagoger og lærerstuderende. Den tager udgangspunkt i narrativ pædagogik.

Problemformulering
Hvordan kan tværprofessionelt samarbejde og narrativ pædagogik styrke inklusion af stigmatiserede børn?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 3
Institutionsbeskrivelse 3
Den integrerede institution Enghuset 3
Egebjergskolen 4
Narrativ pædagogik – fortælling og livshistorie 5
Afslutning 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
Igennem perioden om det tværprofessionelle samarbejde og viden fra de institutionsbesøg, vi har været på, synes vi at det har været oplagt at fokusere synopsen på narrativ pædagogik, med henblik på inklusion og eksklusion af stigmatiserede børn. Alt dette set i perspektivet på det tværprofessionelle samarbejde lærere og pædagoger imellem.
Et af gruppens store spørgsmål har været; Hvem definerer egentligt hvad/hvem et ”gråzone” barn er? – Er det læreren, pædagogen, samfundet eller en helt anden instans der udøver denne stigmatisering? – Er ordet ”gråzone” barn, et fagligt begreb, som der er hold i, eller er det en nem løsning for professionerne at bibeholde gode resultater, eller er det for at skjule sin egen usikkerhed/ mangel på kompetence i forhold til et konkret problem. Børn der beskrives som et ”gråzone” barn, mener vi er børn, som er ekskluderet fra fællesskabet. Grunden til at vi mener dette er, at disse børn bliver fastholdt i en ond cirkel, og derved bliver stigmatiserede til at være et barn med en negativ historie. Derfor mener vi også at et ”gråzone” barn, er et udefinerbart begreb, da det strækker sig fra at kunne være det stille barn i hjørnet, til at kunne være det larmende/urolige barn, barnet med læsevanskeligheder eller Mohammed med en anden etniskbaggrund.
Kan vi ved hjælp af tværprofessionelt samarbejde begrænse stigmatiseringen af de ovennævnte børn, ved at benytte en narrativ tankegang, til at skabe det enkeltes barns historie eller det enkeltes barns inddragelse i fællesskaber i de forskellige institutioner.

Metode
Vi vil starte med at udarbejde en institutionsbeskrivelse, ud fra de institutioner vi har besøgt under forløbet. I disse beskrivelser vil vi komme ind på, deres måde at samarbejde tværprofessionelt.
Efterfølgende vil vi rette fokus på narrativ pædagogik, hvor vi ved hjælp af Bent Madsens teori om social inklusion og eksklusion, vil belyse hvordan narrativ pædagogik kan styrke inklusionen for stigmatiserede børn. Grunden til at valget faldt på Bent Madsen er, at vi alle har deltaget ved oplægget med Bent Madsen og John Willumsen, omhandlende inklusion i tværprofessionelt samarbejde.
Narrativ pædagogik vil blive beskrevet ved brugen af diverse artikler omhandlende netop dette emne.
Ved at vi tager udgangspunkt i vores institutionsbesøg, vil vi kort komme ind på de forskellige paragrafer gældende for tavshedspligt ved videregivelse af personfølsomme oplysninger. Dette da det er to forskellige former for institutionstyper, med forskellige gældende regler.
Da det narrative udspringer af social konstruktionismen, er det oplagt at benytte sig af Kenneth Gergen.
Til sidst vil vi komme med en afslutning, hvor vi vil stille nye spørgsmål, samt stille fagligt relevante spørgsmål til videre diskussion.

Institutionsbeskrivelse
Den integrerede institution Enghuset
Den integrerede institution Enghuset i Vanløse, består af en børnehave og et fritidshjem begge normeret til 44 børn. Enghuset fører ingen overordnet fastlagt pædagogik. Visionen bygger på at, pædagogen er refleksiv over egne handlinger/gøremål i sin profession, et af fokuspunkterne herunder er den positive fortælling... Køb adgang for at læse mere

Lærer og pædagog | Tværfagligt forløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.