Trivsel og mistrivsel | DPO

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Deltagelsespligtopgave: Trivsel og mistrivsel | DPO

Aflevering af DPO i ELU om emnet mistrivsel og trivsel.

Indhold

Relevans 2
Teori 4
Tønnesvang: selvets rettetheder 4
Figur 3.2 4
Marshall B. Rosenberg “Girafsprog” 5
Jürgen Habermas 5
Handleplan 6
Litteraturliste 8

Uddrag

Relevans
Trivsel er det lærerne stræber efter. Dog ses mistrivsel ofte i skolerne (Stendal, 2016, s. 64). Det er derfor meget lærerfagligt relevant for os, da vi med garanti vil møde det i skolerne. Trivsel sker gennem gode faglige og sociale processer, og det er dermed vores opgave at kende til måder vi kan skabe trivsel, og undgå mistrivsel i vores kommende klasser (Stendal, 2016, s. 64). Hvis en elev mistrives, kan det føre til et dårligt fagligt, og socialt udbytte. Uden trivsel vil det dermed gå ud over elevens læring og oplevelse i skolen.

Der kan forekomme mange forskellige udfordringer i forhold til trivsel og mistrivsel. En udfor-dring kan være samarbejdet med forældrene. Nogle elever kan have det svært derhjemme. Dette kan betyde, at det i nogle tilfælde er svært at skabe en dialog med forældrene, hvis for-ældrene eventuel ikke støtter op om barnets skolegang. Studier viser, at forældreinvolvering har en positiv effekt på mistrivsel (Dammeyer, 2017, s. 131). Hvis et barn dermed mistrives, vil det være en stor udfordring hvis man ikke kan etablere et godt samarbejde mellem skolen og... Køb adgang for at læse mere

Trivsel og mistrivsel | DPO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.