Tosprogedes vanskeligheder i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 2704
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2013
  • 27-11-2013

Studieprodukt: Tosprogedes vanskeligheder i matematik

Studieprodukt i matematik om tosprogede og deres vanskeligheder i matematikfaget.

Problemformulering
Hvordan kan man, ved at sætte fokus på forforståelse, afhjælpe at sprogvanskeligheder ved tosprogede elever udvikler sig til vanskeligheder i matematikken?

Indhold

2 Indledning 2
2.1 Problemformulering 2
2.2 Afgrænsning 2
3 Teorier 3
3.1 Sprog 3
3.2 Tosprogede 4
3.3 Matematikbog som genre 4
4 Analyse 6
4.1 Målet ved undervisningsforløbet 6
4.2 Indhold/ lærerproces 6
5 Konklusion 8
6 Perspektivering 8
7 Bibliografi 9

Uddrag

2.2 Afgrænsning
Rapporten sætter, jf. problemformuleringen, fokus på de matematikvanskeligheder der kan skyldes vanskeligheder ved sproget, herunder er det valgt at afgrænse rapporten til at omhandle vanskeligheder for tosprogede elever.
For at svare på ovennævnte problemformulering er første del af rapporten en teoretiskbeskrivelse af matematik og matematikbogen som genre, sprogets betydning i matematik og vanskeligheder for tosprogede elever. Analysen består af planlægning af et undervisningsforløb i 5. klasse indenfor emnet tal, jf. bilag 1. Planlægningen har fokus på at udvikle elevernes forforståelse i både begreberne inden for området tal men også inden for matematikbogen som genre.

---

4 Analyse
Undervisningsforløbet sætter fokus på elevernes forforståelse og førfaglige ord i forhold til området tal samt forståelse af bogsystemet KonteXt som en genre. Nedenstående vil indeholde en indgangsvinkel til et sådan undervisningsforløb, der er analyseret med udgangspunkt i den didaktiske relationsmodel. Fokusset lægges på mål, indhold og læreprocessen.

4.1 Målet ved undervisningsforløbet
Michael Wahl beskriver genreredskab på følgende måde: En elev, der har genrekendskab, er altså en læser, som anvender sin genreforståelse til at bearbejde de prototypiske træk, der er i en given teksts struktur
(Andersen M. W., 2008). Eleverne skal derfor forstå at læse deres matematikbog og udnytte de muligheder der er i genren. Eleverne skal derfor på en hensigtsmæssig måde kunne arbejde videre med KonteXt og have kendskab til, at de kan finde hjælp i den ensartede opbygning af emnerne i bogsystemet. Derfor... Køb adgang for at læse mere

Tosprogedes vanskeligheder i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.