Tosprogede elever | Kompetencemålsprøven PL4

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 24
  • 6636
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2016
  • 30-03-2017

Modulprøve: Tosprogede elever | Kompetencemålsprøven PL4

Kompetencemålsprøve
PL4 – undervisning af tosprogede elever.

Opgaven indeholder en teoretisk redegørelse af andetsprogstilegnelse, samt en analyse af et danskfagligt læremiddel (Fandango).

Opgaven besvarer således, hvordan man kan redidaktisere et læremiddel, med henblik på at inkludere tosprogede elever i undervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan man redidaktisere et danskfagligt læremiddel således, at det støtter tosprogede elever i at tilegne sig relevante fagbegreber, og deltage aktivt inden for rammerne af det almene læringsfællesskab?

Lærerstuderende.dk's kommentar

Find mere hjælp til PL4 her

Lærerstuderende.dk har fjernet udklip fra bogen i dokumentet.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Præsentation af læremidlet 2
Teori 3
Det sociokulturelle læringsperspektiv 3
Zonen for nærmeste udvikling 3
Stilladsering 3
Andetsprogstilegnelse – input, interaktion og output 4
Noticing 5
Genrepædagogik 6
Danskfagets sproglige register 6
Analyse 7
Mål og sammenhæng 7
Fokus på sprog i læremidlet 9
Stilladsering 11
Vurdering og redidaktisering 13
Før-læsning 15
Dekonstruktion som hjælpemiddel til genrepædagogisk undervisning 16
Under-læsning 16
Efter-læsning 17
Evaluering 17
Konklusion 18
Litteraturliste 19
Bilag 20-24

Uddrag

Indledning

I Danmark, har vi igennem de sidste 30 år oplevet en stor stigning i befolkningsgrupper af anden etnisk baggrund. Parallelt hermed er antallet af tosprogede elever steget markant i de danske skoler, som en naturlig følge heraf. Ifølge en EVA rapport er hver tiende elev i de danske grundskoler tosproget. Derudover peger undersøgelser på, at tosprogede elever klarer sig dårligere både i grundskolen, samt i deres videre uddannelsesforløb i sammenligning med etniske danske elever. Rapporten viser ligeledes at undervisningen af tosprogede elever i høj grad optager de danske skoler. Mange skoler er bevidste omkring styrker og svagheder i forhold til deres arbejde med tosprogede elever, og ytrer ønske om at optimere deres kompetencer inden for andetsprogspædagogikken. Opgaven i forhold til tosprogede elevers læring tolkes forskelligt afhængigt af, hvilken skole man spørger. Nogle anser dansk som andetsprog som en særskilt opgave, mens andre arbejder med det inden for rammerne af det almene læringsfællesskab (Danmarks evalueringsinstitut, 2007). I henhold til vores opgave, vil vi anskue undervisning af tosprogede elever som en almen opgave. Vi vil analysere et danskfagligt læremiddel med henblik på at skabe deltagelsesmuligheder for tosprogede elever i en danskfaglig sammenhæng.

Præsentation af læremidlet

Udgangspunktet for analysen i denne opgave tager afsæt i lærebogen 'Fandango 5', kapitel 2. Fandango 5 er en danskfaglig grundbog, som henvender sig til elever i 5. klasse. I kapitel 2 bliver man som læser introduceret for titlen ”I faklernes skær – om miljø” efterfulgt af en faglig tekst, der uddyber begreberne fysisk og psykisk miljø. Ydereligere kan man læse en tekst omkring fantasygenren, hvor der skelnes mellem to typer af fantasytekster. Den ene type består af én verden, hvilket vil sige, at historien udspiller sig i en fantastisk verden. Den anden typer indeholder både en realverden og en fantastisk verden. Udover den faglige tekst består kapitlet af uddrag fra teksterne 'Dæmonernes hvisken' af Josefine Ottesen, 'Løven, heksen og garderobeskabet' af C.S. Lewis, 'Himmelherren' af Kenneth Bøgh Andersen, samt endnu en faglig tekst omkring computerspil og genre. I analysen af dette læremiddel vil vi udelukkende forholde os til den faglige tekst i begyndelsen af kapitlet, Josefine Ottesens tekst 'Dæmonernes hvisken', samt de... Køb adgang for at læse mere

Tosprogede elever | Kompetencemålsprøven PL4

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.