Tosprogede elever i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed), Madkundskab
  • Godkendt
  • 26
  • 69
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 31-01-2019

Modulopgave: Tosprogede elever i madkundskab

PL UTE-Opgave om faglig læsning og multimodale tekster i madkundskab.

Her bliver der analyseret et læremiddel (GoCook), i forhold til hvordan man kan støtte tosprogede og hvilke ting man skal være opmærksom på når man har tosprogede i en madkundskabsklasse.

Problemformulering
Hvilke udfordringer møder tosprogede elever i faglig læsning og opskrifter i det praksis-musiske fag madkundskab, og hvordan kan vi som faglærere understøtte deres udvikling på lige fod med elever med dansk som modersmål?

Forfatterens kommentar

Mere kobling til det vi har haft lært i undervisningen

Indhold

Indledning (Søren) 2
Problemformulering(Fælles) 2
Faglig læsning(Niklas) 2
Fagord i madkundskab (Søren) 4
Førfaglige ord (Søren) 4
Ordforråd (Niklas) 5
Ord med dobbeltbetydning (Niklas) 6
Multimodale tekster (Fælles) 6
Analyse af læremiddel (Fælles) 7
Faglærerens handlemuligheder(Fælles) 14
Sprogbaseret fagundervisning - Sprogtilegnelse 14
Læsestrategier 14
Ordforrådsstrategier 15
Perspektivering(Fælles) 16
Bibliografi (Fælles) 18
Bilag 1 – Tekstaktiviteter inddelt i sociale processer 20
Bilag 2 – Side 16 GoCook 21
Bilag 3 – Side 17 GoCook 22
Bilag 4 – Side 18 GoCook 23
Bilag 5 – Side 19 GoCook 24
Bilag 6 – Side 20 GoCook 25

Uddrag

Indledning (Søren)
Børn og unge i dag bliver stadigt mere eksponeret for nye og forskellige medier med forskellige multimodale udtryk og moderne kommunikationsformer. (DailyMail, 2014) Det er altså vigtigt, at vi som lærere formår at formidle vores undervisning på en måde, der både fanger eleverne i forhold til deres interesser og forestillinger om, hvad læring er, men også hvor vi tager specielle hensyn for de tosprogede. Det er videnskabeligt bevist at tosprogede har et mindre dansk ordforråd, og derfor kan det være en større udfordring at læse multimodale tekster. (Højen, 2011) (Wulff, 2017)
I faget madkundskab er det vigtigt, man som lærer kan tage hånd om alle de udfordringer, som der kan være i arbejdet i og omkring madkundskab. Her tænkes både på arbejdet i faglokalet, arbejdet med opskrifter, faglig læsning og arbejdet omkring madlavning generelt. Som lærer i den danske folkeskole er det et krav, at man kan differentiere sin undervisning, så alle elever uanset dansk som modersmål eller dansk som andetsprog kan følge og være en del af madkundskab undervisningen. (Nielsen K. P., 2005)
Vi vil lave en analyse af 5 sider i læremidlet “GoCook” (Coop, u.d.), hvor vi vil fokusere på multimodaliteten i teksterne, ordforråd, fagord og førfaglige ord.

---

Fagord i madkundskab (Søren)
‘'Ord som især bruges indenfor et bestemt fagområde med en præcis, teknisk betydning''
(Sproget.dk, 1999)
Madkundskab er et fag, hvor man i løbet af undervisningen støder ind i mange forskellige former for fagord. Ord som skal forstås og bruges korrekt, for at man til sidst ender med et tilfredsstillende resultat. Fagundervisningen i madkundskab foregår ofte i et faglokale (køkkenet), som modsat for eksempel matematik og dansk undervisningen, foregår i et større og mindre overskueligt lokale. Eleverne skal i mange tilfælde kunne skelne mellem forskellige fagord for at kunne arbejde i lokalet. Eleverne skal kunne skelne mellem, hvad forskellige fagord repræsenterer i køkkenet, da det for læreren i mange tilfælde kan være svært at nå rundt og hjælpe alle elever ligeligt.
Mange af redskaberne i køkkenet har et navn, som man ikke bruger, hvis man ikke har sin normale gang i køkkenet. Derfor kan det være en udfordring for elever at skulle finde rundt i de mange former for nye fagord, de skal lære, for at kunne begå sig i faglokalet køkkenet og faget madkundskab.
Samtidig vil eleverne i mange tilfælde skulle arbejde med opskrifter i faget. (UVM, EMU.dk, u.d.) Disse opskrifter indeholder ligeledes mange fagord, som eleverne skal kunne tolke for at lave opskriften og ende ud med et godt resultat. Som der er skrevet ovenfor om, hvad der definerer et fagord, er det ord, som især bruges indenfor et bestemt fagområde med en præcis, teknisk ...

---

Multimodale tekster (Fælles)
‘'En multimodal tekst er en tekst, der skaber mening gennem en kombination af forskellige
modaliteter'' (Nielsen L. , 2017)
Idag vokser de fleste børn op med elektroniske apparater, hvorpå de er flittige brugere af sociale medier. (DailyMail, 2014) På disse sociale medier bliver børn konstant udsat for det multimodale, i og med der over det hele er billeder, tekst, tidslinier osv blandet sammen. I en undersøgelse fra Gallup fra 2015 ses det, at 60 % af unge mellem 9 og 13 år har gadgets med i skole. (Trier, 2015) Eleven kan ikke komme udenom, at arbejde med det multimodale, da de bliver eksponeret for dem hele tiden.
Multimodale tekster er er tekster, der indeholder flere modaliteter, altså flere repræsentationer som eksempelvis: Tekst, billeder, tekstbokse, skemaer osv. (Nielsen L. , 2017) Når man læser... Køb adgang for at læse mere

Tosprogede elever i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.