To sprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • 5
  • 2516
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 30-01-2003

Eksamensopgave: To sprogede elever

En undersøgelse af hvilke faktorer der er på spil i kulturmødet mellem danske lærer og tosprogede elever i den danske folkeskole.

Uddrag

Problem formulering

"Hvilke faktorer er på spil i kulturmødet mellem danske lærere og tosprogede elever i den danske folkeskole"

Indledning

Danmark er et land med en kortvarig tradition for tilstedeværelse af etniske minoriteter. Inden modtagelsen af gæstearbejdere i slutningen af 1960?erne og begyndelsen af 1970?erne, var landet et af de etnisk mest homogene samfund i verden. Danmark har igennem tiderne været påvirket af kulturelle strømninger udefra, men i mindre grad fra de lande, hvorfra flertallet af vor tids indvandrere kommer. Vores egen rolle som majoritet er blevet sat i perspektiv af de i samfundet efterhånden "synlige" etniske minoriteter.
Helt konkret forholder det sig i dag således, at der i det danske samfund er ca. 126.000 indvandrere fra mindre udviklede lande, hvoraf ca. 50.000 er anden- eller tredjegenerations efterkommere. I folkeskolen ses et stadigt stigende antal elever med en anden etnisk herkomst end dansk. Disse udgør i dag ca. 7%. Det menes at der i 2020 vil være 63.000 elever i folkeskolen, som er efterkommere af indvandrere fra mindre udviklede lande.
Man skal som lærer, være kompetent til at begå sig i flerkulturelle sammenhænge. De 2-sprogede familiers forskellige indgangsvinkler til den danske skolekultur, med hvad dette måtte indebære af læringsbegreber, autoritetsforståelse, pligtfølelse osv., vil vi uundgåeligt blive konfronteret med.
Som folkeskolelærere vil vi få mulighed for at skabe kontakt til minoritetsfamilier og være med til at præge deres indgang til og syn på det danske samfund... Køb adgang for at læse mere

To sprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.