Tillid og motivation i idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 19
  • 5012
  • PDF
  • 2018
  • 30-11-2020

Eksamensopgave, Undervisningsplan, Undervisningsforløb: Tillid og motivation i idræt

Skriftlig opgave fra idrætseksamen på læreruddannelsen. Omhandler hvordan man kan motivere elever til deltagelse i idræt og en undervisningsplan, samt forslag til progression og aktiviteter til et overslag.

Problemformulering
Hvordan kan man opbygge en undervisning som både fordrer tillid og motivation til deltagelse hos eleverne?

Indhold

Indledning 4
Problemformulering 5
Teori og analyse 5
Motivation 5
Undervisningsforløb med udgangspunkt i SMTTE-modellen 7
Sammenhæng 8
Mål 8
Tegn 9
Tiltag 10
Evaluering 10
Forslag til progression og aktiviteter i et overslag 10
Feedup, feedback og feedforward 12
IT i undervisningen 13
Diskussion 14
Konklusion 15
Bibliografi 17
Bilag 18

Uddrag

Indledning
Som kommende idrætslærere er vi nødt til at forholde os til, hvordan vi får opbygget en undervisning, som både er motiverende og alsidig.
I folkeskolens formålsparagraf §5 fremgår det, at eleverne skal have idræt på alle klassetrin. Derudover står der i §1, stk. 2 at “Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” (Undervisningsministeriet, 2006). Idrætsfaget er, på lige fod med de andre fag i skolen, et fag hvor eleverne skal have et fagligt udbytte, og det er derfor vigtigt at undervisningen er velovervejet og har elevernes læring for øje. I vores eget møde med idrætsfaget, både i folkeskolen og på læreruddannelsen, samt observation under praktikforløb og vikararbejde, har vi erfaret, at motivation og tillid er en væsentlig faktor i deltagelsen og udførelsen af forskellige idrætsfaglige aktiviteter.
Hvis eleverne ikke er motiverede til at deltage i undervisningen, og hvis de ikke har tillid til læreren eller dennes didaktiske overvejelser, så vil læringsudbyttet ikke være optimalt under arbejdet med forskellige øvelser.
Idrætsfaget er også et fag, der møder utroligt meget frafald i undervisningsdeltagelsen. En tabel fra SPIF-rapporten i 2012 viser, at 53% af lærerne oplever et frafald på mellem 2 og 5 elever hver undervisning, og 18% af lærerne oplever et frafald på 4 og helt op til 10 elever (SPIF-rapporten 2012, s. 69, tabel 32).
Det høje fravær bliver af nogle lærere beskrevet som et kulturelt fænomen, og at det skyldes at eleverne er “forkælede, og rynker på næsen uanset hvilken aktivitet de bliver præsenteret for”
(SPIF-rapporten 2012, s. 71-72). Flere af eleverne begrunder det stigende fravær med, at de ikke anser idræt som et fag, hvor der skal læres noget, og at det er nemmere at pjække i, i forhold til andre fag (ibid.)... Køb adgang for at læse mere

Tillid og motivation i idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.