Tilknytningsproblemer i det senmoderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Tilknytningsproblemer i det senmoderne samfund

Studieprodukt/Erstatningsopgave LG3 i PL om tilknytningsproblemer i det senmoderne samfund.

Problemformulering

Hvordan kan forældre og læreres manglende tilknytning til elever gå ud over deres faglige og sociale udvikling?

Det kommende afsnit vil forsøge at udtage nogle af de vigtigste pointer fra bogen: Hold on to your kids: Why parrents need to matter more then peers. Denne viden vil perspektiveres til noget af den litteratur, som er opgivet til Tema 1: Elevens udvikling, Socialisering og Identitet. Først en definition på begrebet tilknytning.

Indhold

Indledning 2
Case 2
Problemformulering 3
Tilknytning 3
Gordon Neufelds teori om tilknytning 3
Handlemuligheder til case 5
Afrunding 5
Reference liste 6

Uddrag

Indledning

Målet med denne opgave er at konkretisere vigtigheden af et velfungerende lærer-elev forhold og ikke mindst barn-forældre forhold for børns udvikling. Med udgangspunkt i en case, som beskriver en situation fra min praktik periode, hvor eleverne i en 6. klasses matematik time er mere optaget af hvad der sker på de sociale medier og hvad der skete i weekenden end at lytte til lærens krav om at færdiggøre nogle sider i matematik bogen, vil der ud fra viden om tilknytning og relationsarbejde komme et bud på hvordan læren kan forøge sin indflydelse på børnene positivt. Opgaven er inspireret af udviklingspsykologen Gordon Neufeld og lægen Gabor Matés bog: ”Hold on to your kids: Why parrents need to matter more then peers.” Som sætter fokus på en problematik, de fleste mennesker ikke syntes at være bevidste om. Ifølge forfatterne har børn, især i de højt udviklede lande, aldrig i menneskets historie, brugt mere tid sammen med hinanden og mindre tid sammen med voksne. Dette faktum kan vise sig at være en af hovedårsagerne til mange af de problemer vi ser i dag omkring børn og unges udvikling, mentale helbred og sociale kompetencer. Her er blot nogle tal som belyser disse problemer. Tallene er fra en rapporten: ”Børn og unges mentale helbred” lavede af Vidensråd for forebyggelse (2014):

Hver femte person i alderen 10-24 svarer, at de ofte føler sig stresset 6-20% af de 11 – 15 årige oplever at have lav grad livstilfredshed

5% af drengenge og 2% af piger har fået diagnosen ADHD i løbet af deres opvækst 5-18% af børn og unge føler sig ensomme

Iflg. rapporten ser det ud til at, årsagerne bunder i sociale problemer såsom: fattigdom, omsorgssvigt, stressede forældre, ringe følelsesmæssig kontakt med forældre m.m. (Vidensråd for forebyggelse, 2014, s 15). Dette stemmer godt overenes med Gordon Neufelds teori om tilknytning som vil blive præsenteret senere i opgaven.

I skolen ser det ud til at lærerne kan have svært ved at lede børnene og skabe indflydelse, som der gives et eksempel på i casen længere nede. Problemet ses f.eks. også i en undersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening i 2013 viste at 54 procent af folkeskole elevers, forældre oplevede uro i timerne i deres barns klasse (Wick, 2015)... Køb adgang for at læse mere

Tilknytningsproblemer i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.