Afløsningsopgave om tidligt frustrerede børn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 6
  • 1620
  • PDF
  • Hjørring Seminarium
  • 2004
  • 26-03-2004

Afløsningsopgave om tidligt frustrerede børn

Afløsningsopgave i børn i de første år i skolen om tidligt frustrerede børn.

Problemstilling:
Hvordan kan vi som lærere og pædagoger give de tidligt frustrerede børn nogle redskaber, således at deres sociale udvikling fremmes?

Indhold

Indledning 1
Problemstilling 2
Metode 2
Definition 2
Årsager 2
Tidlig frustration ifølge Niels Peter Rygaard og Nora Lund 3
Tidlig frustration ifølge Torben Johansen 3
Sammenligning 4
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning
I medierne hører man ofte om børn med særlige behov. Ofte får man indtryk af, at de er et stigende problem, og at der bliver flere og flere af dem. Dette kan man sætte spørgsmålstegn ved, men hvorom alt er, repræsenterer børn med særlige behov en udfordring for både pædagoger og lærere. Det er vores ansvar at håndtere disse børn på bedst mulig vis. I denne rapport har vi valgt, at beskæftige os med de såkaldte TF børn, altså tidligt frustrerede børn.

Metode
Til besvarelse af vores problemstilling vil vi gøre brug af Niels Peter Rygaards bøger og Nora Lunds bog om TF-børn. Ligeledes gør vi brug af et interview med Torben Johansen, som har store erfaringer indenfor området. Først vil vi komme med en definition af TF-børn, samt kort beskrive nogle årsager til, at børn bliver tidligt frustrerede. Dernæst giver vi en beskrivelse af, hvordan vi kan give TF-børn de omtalte redskaber, samt kommer med vores egen vurdering af dette... Køb adgang for at læse mere

Afløsningsopgave om tidligt frustrerede børn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.