Tidlig frustrerede unges livskvalitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 7. semester
 • Bachelorprojekt for pædagog
 • Ingen givet
 • 33
 • 10685
 • PDF
 • 15-06-2004

Tidlig frustrerede unges livskvalitet

Bachelorprojekt om “Tidlig frustrerede unges livskvalitet”

Problemformulering
Hvilke opfattelser har tidligt frustrerede unge af livskvalitet, og er der overensstemmelse mellem de unges opfattelse og pædagogernes opfattelse og forventninger til tidligt frustrerede unges livskvalitet?
Hvordan kan pædagoger støtte disse unge til at få en kvalitativ livskvalitet?

Indhold

1. Indledning
1.1. Problemformulering
1.2. Emneafgrænsning
1.3. Fremgangsmåde
1.4. Metodebeskrivelse
1.5. Målgruppe for læsning af projektet
1.6. Opgavens opbygning
2. Hvad er livskvalitet?
2.1 Grundelementerne i livskvalitet
2.2 Livskvalitetens faser
2.3 Den perfekte livskvalitet
2.4 Sammendrag af livskvalitet
3. Den sociale arv
3.1 Den positive sociale arv:
3.2 Den negative sociale arv:
3.3 Delkonklusion
4. Tidlig frustration
4.1 Tilknytningsforstyrrelse
4.2 Belysning af børn og unges tilknytning.
4.3 Børn og unge med tilknytningsforstyrrelse.
4.4 Sammendrag tidlig frustration
5. Den sociale udvikling
5.1 Sammendrag af den sociale udvikling
6. Sammenfatning på den teoretiske del.
7. Uddrag af interview med tidlig frustrerede unge.
7.1 Sammendrag af interview
8. Uddrag af spørgeskema til pædagoger
9. Sammenligning af interview og spørgeskema
10. Pædagogens rolle og handleforslag
11. Konklusion
12. Metodekritik
13. Perspektivering

Uddrag

1. Indledning
I 2002 var der ca. 176.500 sociale behovsbørn. 47.000 af disse børn var udsat for alvorligt omsorgssvigt. Nogle af disse børn vil med stor sandsynlighed komme til at lide af tilknytningsforstyrrelse.

Udfra egen erfaring med tidlig frustrerede unge på et børne- behandlingshjem har jeg fået kendskab til og interesse for tidligt frustrerede unge. Efter min mening, er de unges problemstillinger samt oplevelser af livskvalitet interessant at belyse, hvorfor jeg har valgt at skrive om dette.
Der er mange spændende problematikker at arbejde med, når man taler om tidligt frustrerede unge. Da jeg selv er blevet overrasket over disse unges tankegang, og tit har undret mig over, den måde, hvorpå de ser det gode i forskellige situationer, har det styrket min interesse og nysgerrighed for at finde ud af, hvad de i virkeligheden anser for et godt liv og ikke mindst, hvad de sætter pris på.

For at kunne beskrive tidlig frustrerede unges livskvalitet, har jeg valgt at stille det op imod den generelle definition af livskvalitet. De grundlæggende ting, der kræves for at mennesker kan opnå en god livskvalitet, mener jeg, er vigtige at få belyst for overhovedet at kunne tale om disse unges livskvalitet.

For at få en bedre forståelse af de problematikker tidligt frustrerede unge har, vil jeg belyse de vigtigste ting i forhold til tidligt frustration, og hvordan netop disse unge tænker på deres fremtid og liv som helhed.

Da disse unge i forhold til deres problematikker har en ringere forudsætning for at opnå en optimal livskvalitet (se afsnit 2), vil jeg undersøge, hvilken støtte disse unge skal have, samt hvordan man som pædagog kan støtte disse unge i at opnå en kvalitativ livskvalitet.

1.2. Emneafgrænsning
Jeg har afgrænset mit emne til tidlig frustrerede unge i alderen 13-17 år. Jeg har valgt at sætte fokus på tidlig frustrerede unges livskvalitet, da det er i den aldersgruppe, de unge bliver ”tvunget” til at tænke på fremtiden samt at de får en forståelse for, at de ikke kan bo på institutionen resten af deres liv. Det er også i denne aldersgruppe, at indsatsen bliver skærpet for, at de unge kommer videre enten via efterskole eller ved udslusning.

1.3. Fremgangsmåde
Da jeg har en formodning om at tidligt frustrerede unge og pædagoger ikke har de samme mål og værdier for den enkelte unges liv, har jeg valgt at interviewe nogle unge på et behandlingshjem.
Grunden dertil er at få en mere dybdegående beskrivelse af deres syn på det liv de har nu og deres fremtid. For at få svar på min formodning har jeg valgt at udspørge nogle pædagoger, via et spørgeskema, hvordan de ser disse unges forudsætninger for en god livskvalitet, og hvordan man kan støtte dem i det. Da jeg har arbejdet en del med disse unge, vil jeg belyse de faldgrupper, der er i arbejdet med selve livskvaliteten. Da de fleste ikke er alderssvarende udviklet, på grund af det omsorgssvigt de ofte har fået som barn, kan én af faldgrupperne være at stille for store krav, og det kan få alvorlige konsekvenser for den unge... Køb adgang for at læse mere

Tidlig frustrerede unges livskvalitet

[6]
Bedømmelser
 • 19-12-2005
  fin opgave! men forkert at den står under omsorgssvigt!- den handler jo ikke omdet...
 • 12-10-2005
  rugtig fin opgavde med mange rigtig gode detaljer
 • 01-06-2012
  det er god... ha ku bruge den rigtigt meget ...
 • 08-06-2006
  go