Terror og 9/11 | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 30
  • 8803
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2019
  • 19-03-2020

Undervisningsforløb: Terror og 9/11 | Eksamensopgave

Eksamensopgave i Historie om terror og 9/11. Indeholder også et undervisningsforløb.

Problemformulering

Hvilken indflydelse har terrorangrebet d. 9. september 2001 haft på Danmarks historie? Hvordan kan vi didaktisere historieundervisningen med emnet 9/11 som fokus, for at udvikle elevernes historiebevidsthed, med særligt fokus på terrorbegrebet?

Forfatterens kommentar

Mere fakta om selve 9/11.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Redegørelse af emne og for emnevalg 2
Terrorbegrebet 2
Terrors historie og udvikling 3
Redegørelse for 9/11 4
Baggrunden for angrebet 4
Angrebet kort fortalt 5
Emnets relevans 5
Historiebevidsthed 7
Bernard Eric Jensen 8
Vagn Oluf Nielsen 9
Benyttelse i praksis 10
Kildegranskning 10
Kilde som levn 12
Kilde som beretning 12
Undervisningsforløb 12
Argumentation for valg af aktiviteter 13
Undervisningsforløb for niende klasse 15
Konklusion 18
Fire læremidler 19
Podcast 19
Bog 19
Film 19
Fotografi 20
Litteraturliste 20
Kilder 20
Bilag 22
Fotografiet i undervisningen 22
The Dust Lady 23
The Falling Man 24

Uddrag

Indledning
Vi møder ordet “terror” mange forskellige steder i vores hverdag. Både i nyhederne, på gaden, på vores SoMe og i dagligdagens samtaler. Selve ordet er blevet en helt almindelig del af vores ordforråd. Det er samtidig et begreb som vi både snakker om og har forskellige holdninger til.
D. 11 September 2001, skete et terrorangreb som ikke kun ramte USA hvor angrebene fandt sted, men hele verden. Nyhederne viste både en verden i chok, men også en verden hvor mennesker kørte gennem gader og viftede med flag for at hylde de som havde modet til at gøre sig selv til martyrer.
Uffe Elleman-Jensen udtalte følgende på tiårsdagen for angrebet. “Det var et angreb på den åbenhed og civilisation, der er et kendetegn for det amerikanske samfund. Derfor var det også et angreb på alle, der deler værdier som netop åbenhed, frihed, demokrati og respekt for menneskerettigheder”(Ellemann-Jensen, 2011).
Der hersker derfor ingen tvivl om at angrebet ændrede verden. Ifølge folkeskoleloven skal vi klæde vores kommende elever på til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund af frihed og folkestyre. Derfor skal eleverne dannes med baggrund i åndsfrihed, ligeværd og demokrati (uvm.dk, 2019). Da man mener, at dette angreb ændrede netop nogle af disse kernebegreber, giver det os en god chance for at tage emnet op til vores undervisning. Dog er det vigtigt at vise eleverne i den danske folkeskole, nærmere i historiefaget, et nuanceret syn på begrebet terror for at give dem muligheden for at benytte begrebet korrekt samt vide, hvad det egentlig betyder. Vi vil i denne opgave benytte begrebet, med særligt fokus på 9/11 for også at udvikle elevernes historiebevidsthed og historiske kendskab... Køb adgang for at læse mere

Terror og 9/11 | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.