Undervisningsforløb om miljø i natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 34
  • 7174
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb om miljø i natur/teknologi

Opgave i natur/teknologi med et undervisningsforløb temaet miljø. Der er et omfattende undervisningsforløb fra 1. - 6. klasse i natur/teknologi.

Indhold

Begrundelse
CKFér:
Den nære omverden
Den fjerne omverden
Menneskets samspil med naturen
Arbejdsmåder og tankegange
Overordnet mål:
Mål for ”Vand”:
Formål:
Hvad:
Hvorfor:
Hvordan:
Værts- og gæste fag:
Fysik/kemi:
Biologi:
Geografi – teknologi – historie – samfundsfag:
Perspektivering:
Undervisningsforløb 1. fase: Vandets kredsløb - vandets tilstandsformer
Undervisningsforløb 2. fase: Vands evne til at opløse og transportere stoffer
Undervisningsforløb 3. fase: Fra grundvand til spildevand
Litteraturliste

Uddrag

Begrundelse for emnet i undervisningsmæssig sammenhæng samt didaktiske overvejelser
Et tema som miljø ligger i høj grad op til tværfaglighed, da det indeholder både samfundsmæssige og historiske aspekter.
Med delemnet ”Vandet som ressource” - ønsker vi at give eleverne lejlighed til at diskuterer vor tids civilrations fundamentale indgreb i vandkredsløbet og sætte enkeltfænomener ind i humanøkologiske synsvinkler således at de bliver bevidste om at indgreb og påvirkninger et sted har konsekvenser i andre dele af vandkredsløbet.
Eleverne oplever på ekskursioner natur og nærmiljø samtidig med at der i undervisningen indgår mere komplekse forhold. Miljøproblemer ved menneskets forbrug af vand belyses her gennem arbejdet med interessemodsætninger. De skal arbejde med enkle og almene problemstillinger, for at konkretisere samspillet mellem menneske og natur. Og de skal behandle og formidler deres resultater, erfaringer, synspunkter og holdninger på en varieret og kreativ måde... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om miljø i natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.