TEACCH og flerstemmige klasserum

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik (Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed))
  • Godkendt
  • 28
  • 2892
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2022
  • 27-04-2023

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 3: TEACCH og flerstemmige klasserum

Praktikopgave i specialpædagogik praktik 3.

Problemformulering
Hvordan kan man med fokus på det flerstemmige klasserum, rammesætte en
samarbejdsorienteret undervisning for børn, der normalt bliver undervist efter
TEACCH-principper?

Underviserens kommentar

Veludarbejdet opgave, med interessante pointer. Spændende syn på to modsatrettede teoretiske synspunkter.

Indhold

1.0 Indledning 2
1.1 Problemformulering 2
2.0 Metodeovervejelser 3
4.0 Begrebsdefinitioner og teori: 3
3.0 Didaktisk nærbillede: 4
3.1 Beskrivelse af det didaktiske nærbillede 4
3.2 Didaktisk nærbillede: 4
5.0 Analyse 6
6.0 Diskussion 9
7.0 Konklusion 11
8.0 Litteraturliste 13
9.0 Bilag 14
9.1 - Illustration af dagsordenen inspireret af TEACCH-struktur 14
9.2 - Bilag 2- Billede af høj elevdeltagelse - fra aktion 3 15
9.3 - Bilag 3 - billede af forvirrende elever og kaos - fra aktion 3 16
9.4 - Bilag 4. - Eventyr - Begrebskort med tekst og billede 17
9.5 - Bilag 5 - Aktionslæringsmodellen og aktioner 22
9.6 Bilag 6 - De 10 H'er 28

Uddrag

Vi har været i praktik i en 5 klasse, på en specialskole i København. I klassen er der 8 elever, hvor alle elever er diagnosticeret med autisme og/eller ADHD. Specialskolen har defineret deres læringssyn på baggrund af principperne fra TEACCH, som er en pædagogisk tilgang, hvor man har fokus på et visuelt struktureret miljø. Deres tilgang til eleverne, er ud fra Low arousal pædagogikken, der også kaldes for en rogivende pædagogik, der forhindrer og forebygger konflikter (Sohn Jensen, 2021, s. 23).

Efter noget tid på praktikskolen, observerede vi forskellige ting, der satte gang i vores refleksioner. Vi iagttog b.la. at engelsktimerne, ikke blev kommunikeret på engelsk. Vi spurgte, hvordan det kunne være og blev fortalt, at der særligt var en elev, Søren, der havde svært ved engelsk, og led af nederlagspræget adfærd, samt at der var fokus på at træne andre områder end det mundtlige. Derudover observeret vi eleven Kristina, som en fagligt stærk elev i engelsk kommunikation, men som hurtigt kunne blive uinteresseret i forskellige emner og aktiviteter. De andre elever talte godt engelsk og slog tit over i engelsk, som det var en naturlig del af deres sprog. Vi opdagede også, at eleverne arbejdede meget på deres egne afskærmede pladser og aldrig i grupper, hvilket TEACCH-principper også taler ind i.

På baggrund af vores observationer, blev vi derfor nysgerrige på, hvordan vi som lærere kunne undervise eleverne i engelsk med blik for, hvordan eleverne ville fungere, når de arbejdede mere samarbejdsorienteret, med fokus på eleven Søren, så han ikke ville opleve nederlag, samt eleven Kristina, så hun vil vise interesse for deltagelse... Køb adgang for at læse mere

TEACCH og flerstemmige klasserum

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.