TEACCH i praksis – kravtilpasning og Low Arousal

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

TEACCH i praksis – kravtilpasning og Low Arousal

GK3: Pædagogens praksis – 1. praktik.

Indledning
Principperne bag TEACCH og Bo Hejlskovs teorier er retningsgivende – i pædagogisk arbejde med individer, der diagnosticeres med ASF. Jeg vil gennem denne opgave belyse, hvorledes den pædagogiske tilgang TEACCH forekommer i praksis og ligeledes, hvordan Hejlskovs teorier og tilgang, der præges af Low Arousal, bruges i den pædagogiske praksis – både på dagsbasis, men også med udgangspunkt i kompetencemålene – den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Indhold

Indledning 2
Introduktion til 1. praktik 2
Redegørelse 2
TEACCH 3
Bo Hejlskov (affektsmitte og Low Arousal) 4
Mentalisering og Theory of Mind (ToM) 5
Analyse 5
Sammenhæng 5
Mål 6
Tiltag 6
Tegn 6
Evaluering 7
Case 1 7
Case 2 8
Case 3 9
Sundhedsbegreb (krav versus selvbestemmelse) 9
Refleksion over faglige vurderinger og valg 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Introduktion til 1. praktik
Elevgruppen indbefatter 16 børn i alderen 6 – 16 år. Institutionens primære specialiseringsområde er social – og specialpædagogisk og den sekundære er skole – og fritidspædagogik. Eleverne tildeles en lærer og en pædagog, som i fællesskab udarbejder en undervisningsplan, der tilpasses den individuelles ressourcer, herunder også dagsskemaer. Rosenvænget Skoles Autismeafdeling underlægges de gældende retningslinjer i folkeskoleloven og der undervises derfor i almene skolefag, hvor målene med undervisningen er at træne kommunikation, selvstændighed, at være selvhjulpen, samspil og læring til livet. Institutionen arbejder med udgangspunkt i TEACCH.

Redegørelse
Der redegøres for diagnosen ASF og dermed de problemstillinger, der arbejdes med i institutionen. Disse forhold illustreres gennem Triaden. Efterfølgende redegøres der for TEACCH, Low Arousal, affektsmitte og mentalisering som pædagogisk tilgang, herunder Theory of Mind. KRAP nævnes desuden.

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)
Betegnelsen ASF bruges – autisme er ikke længere dækkende. ASF betragtes som en spektrumtilstand. Målgruppen udgøres af elever med infantil autisme, som desuden har begavelsesmæssige vanskeligheder, herunder mental retardering af forskellig grad. Infantil autister har vanskeligheder under alle punkterne, der fremstilles i Triaden nedenfor.

TEACCH
Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children forkortes TEACCH og oversættes således Behandling og Uddannelse af Børn med Autisme og Relaterede Kommunikationshandicap. Den pædagogiske tilgang og menneskesyn bag TEACCH efterleves i institutionen og handler grundlæggende om anerkendelse af eleven i modsætning til normalisering... Køb adgang for at læse mere

TEACCH i praksis – kravtilpasning og Low Arousal

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.