TEACCH og demokratisk dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 7
  • 2825
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2012
  • 16-05-2013

Studieprodukt: TEACCH og demokratisk dannelse

Studieprodukt i specialpædagogik om TEACCH og demokratisk dannelse.

Problemformulering
Hvad indebærer TEACCH-principperne?
Hvordan tilgodeses elevens demokratiske dannelse i et skolemiljø, hvor den pædagogiske praksis er baseret på TEACCH-principperne?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode og teori
Teorien og grundtankerne ved TEACCH
Diskussion af TEACCH som pædagogisk strategi – med fokus på elevens demokratiske dannelse
Orientering mod en anerkendende tilgang
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Indledning
I denne opgave beskæftiger vi os med TEACCH som pædagogisk tilgang i arbejdet med børn med autisme med henblik på at undersøge, hvordan tilgangen harmonerer med folkeskolens forpligtelse til at facilitere elevens demokratiske dannelse.

Metode og teori
Indledningsvis følger en opridsning af principperne for TEACCH samt af tilgangens teoretiske fundament omkring autisme. I det efterfølgende afsnit behandler vi TEACCH i en demokratisk optik, idet vi først ser på principperne for TEACCH sammenholdt med folkeskolelovens pejlemærker vedrørende en demokratisk orientering for dernæst at foretage samme øvelse med et praksiseksempel, hvor TEACCH-teknikker anvendes. Afsnittet afrundes med en diskussion af TEACCH som pædagogisk tilgang med særligt fokus på en demokratisk dimension i arbejdet med mennesker. Opgavens efterfølgende og sidste afsnit omhandler anerkendende pædagogik som relevant tilførsel til en TEACCH-orienteret praksis, hvorefter der afsluttes med en konklusion... Køb adgang for at læse mere

TEACCH og demokratisk dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.