Tal, Talfølger, Brøker | Kompetencemålsprøve i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 17
  • 2802
  • PDF
  • Andet
  • 2019
  • 10-02-2020

Modulprøve: Tal, Talfølger, Brøker | Kompetencemålsprøve i matematik

Kompetencemålsprøve efter 1. modul i matematik, som har ophandlet "Matematiklæring, tal og algebra". Besvarelse af et opgavesæt stillet af underviser.

Der er 3 opgaver der hver især har delopgaver.

Opgaverne omhandler:
Opgave 1 - Tal:
Opgave 2 - Talfølger:
Opgave 3 - Brøker

Indhold

Modulprøve i matematik 4-10. klassetrin 2
MODUL1: Matematiklæring, tal og algebra (4.-10. klasse). 2
Opgave 1 - Tal: 2
Opgave 1.1: 2
Opgave 1.2 3
Opgave 1.3 4
Opgave 1.4 4
Opgave 2 - Talfølger: 6
Opgave 2.1: 6
Opgave 2.2: 6
Opgave 2.3 (2 detaljerede planer for en undervisningslektion i figurfølger). 7
2.4 8
Opgave 3: Brøker 11
Opgave 3.1 11
Opgave 3.2 11
Opgave 3.3 14
Opgave 3.4 15
Kilder: 17

Uddrag

Modulprøve i matematik 4-10. klassetrin
MODUL1: Matematiklæring, tal og algebra (4.-10. klasse).

Opgave 1.4
Jeg mener, at det er den matematiske kompetence ræsonnement, der kommer mest i spil i opga-ve 1.3, da det handler om at kunne ræsonnere matematik.
Det var i hvert fald det, jeg gjorde - fx løste jeg eksemplet med (3, 6, 9) ved ...

---

Opgave 2.1:
Systemet er sådan, at områderne for de mørke kvadrater går fra 1 x 1 i figur 1, til 2 x 2 i figur 2 til 3 x 3 i figur 3 og så fremdeles. Dette alt imens midterområdet fra figur 1 går fra 3 x 3 til i figur 2 at være 5 x 5 og i figur 3 at være 7 x 7. Den stiger altså med ...

---

Opgave 3.3
Hej Emil,
Ift. opgave 3 kan jeg se, at du delvist har forstået, at når man dividerer en brøk med et helt tal, så skal man (hvis tallet ikke går op i tælleren) i stedet benytte sig af en gangemetode.
Jeg kan se, at du har ganget 3 med nævneren (5), sådan ... Køb adgang for at læse mere

Tal, Talfølger, Brøker | Kompetencemålsprøve i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.