Undervisningsforløb om syreregn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 11
  • 2031
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 28-11-2004

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om syreregn

Dette er en opgave i fysik/kemi med et undervisningsforløb om syreregn.

Vi skal ikke vise eleverne et spejl af dem selv, men derimod hjælpe dem med at se ud i verdenen. Ydermere lægger der i emnet en etisk dimension, her tænkes på menneskets forhold til naturen, og elevernes personlige involvering i problemstillingen.

Indhold

Valg af emne
Valg af indhold
Vi har som udgangspunkt, at
Fokuspunkter
Status
Kriterier for god Fysik/Kemi undervisning
Mål
Undervisningsdifferentiering
Handlingsplan.
1. time
2. time
3. time
4. time
5. time
6-9 . time
10. time
Evalurering af forløbet
Bilag

Uddrag

Vi har som udgangspunkt, at
- eleverne kender til oktetreglen, og forstår at bruge den.
- eleverne forstår, hvad en positiv og en negativ ion er.
- eleverne har et kendskab til det periodiske system, sådan at de har en forståelse for at stoffer i første hovedgruppe har en elektron i yderste skal, og stoffer i 2. hovedgrupper har 2
elektroner i yderste skal, etc..
- eleverne har arbejdet med gassers reaktion med ild. (Hydrogen, Oxygen og Kuldioxid)
Fokuspunkter
Følgende problemstillinger ønskes belyst:
- Hvad er syreregn?
- Hvordan opstår det?
- Hvad er konsekvensen?
- Hvordan kan vi afhjælpe det?
Under disse hovedproblemstillinger er der nogle faglige begreber, der skal afdækkes
- Syrer og baser
- Surhedsgrad, indikator, surt, neutralt og basisk.
- Neutralisation
- Gassers reaktion, herunder kuldioxid, svovldioxid og nitrogenoxider, i vand ...

---

Handlingsplan.
Undervisningsforløbet bliver delt op i 2 faser. En fase der er meget lærerstyret og præget af de faglige mål, der tidligere er opstillet og en fase hvor eleverne får lov til at arbejde under mere frie rammer, hvor lærerens rolle i særdeleshed vil være vejleder, igangsætter... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om syreregn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Undervisningsforløb om syreregn.