Kompetencemålsprøve om velfærdsstaten

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Kompetencemålsprøve om velfærdsstaten

En kompetencemålsprøve i KLM om konkurrencesstatens indvirkning på folkeskolen og spørgsmålet om, hvordan man i folkeskolen kan tilgodese de værdier, der udgør velfærdsstatens dannelsesideal, når globaliseringen stiller større og større krav til udviklingen af elevernes fagspecifikke færdigheder.

En synopsis der kommer omkring folkeskolens formålsparagraf i forhold til velfærds- og konkurrencestat og globalisering, for til sidst at komme med en række løsningsforslag til problemstillingen.

Problemformulering

Hvordan kan man i folkeskolen tilgodese de værdier, der udgør velfærdsstatens dannelsesideal, når globaliseringen stiller større og større krav til udviklingen af elevernes fagspecifikke færdigheder?

Forfatterens kommentar

En kompetencemålsprøve er en eksamen med karakter, hvor karakteren gives ud fra opnåede kompetencer.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Velfærdsstat
Globalisering
Konkurrencestat
Giddens
Formålsparagraffen
PISA
Opsamling/løsningsforslag
Perspektivering
Litteratur

Uddrag

Indledning:

Med internettets fremkomst i 1990'erne tog globaliseringen for alvor fart. Krisen i 1970'erne og den økonomiske ustabilitet op gennem 80'erne og 90'erne betød - sammen med globaliseringen - at der i dansk politik blev fokuseret meget på, hvordan Danmark som land kunne deltage i den øgede globale konkurrence.

Globaliseringen afspejles i udviklingen af folkeskolens formålsparagraf, som siden 2006 rummer et øget fokus på udvikling af elevernes viden og fagspecifikke færdigheder, som skal være Danmarks indgang til den internationale konkurrence. De fagspecifikke færdigheder er blevet centrale for uddannelsessystemer i det globale samfund, og et redskab såsom PISA har siden 2000 været med til at øge fokus på faglig dannelse.

Spørgsmålet er, om vi i den danske folkeskole må tilsidesætte den danske velfærdsstats dannelsesideal til fordel for konkurrencestatens forventninger til faglig dannelse, eller om det er muligt at forene velfærdsstatens værdier og faglig uddannelse?... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve om velfærdsstaten

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.