Synopsis: Urolige børn i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 10
  • 3006
  • PDF
  • Andet
  • 2013
  • 10-06-2014

Praktikopgave: Synopsis: Urolige børn i folkeskolen

Opgaven er en praktik-synopsis om urolige børn i folkeskolen.

Problemformulering

Hvordan kan man igennem klasseledelse skabe et sundt læringsmiljø, hvor uro ikke er ødelæggende for undervisningen?

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Metode
4. Didaktisk design
5. Empiri
6. Analyse
6.1 Hvorfor opstår uro i klassen?
6.2 Relationer og anerkendende pædagogik
6.3 Lærerens rolle herunder klasseledelse
6.4 Træk på elevernes kompetencer.
7. Sammenfatning
8. Perspektivering
Kilde liste

Uddrag

3. Metode
Vi vil i vores didaktiske design tage udgangspunkt i Himm og Hippes relationsskema, samt komme lidt omkring Lev Vygotskij's 'zone for nærmeste udvikling', der har været en inspiration til undervisningen. I analysen har vi valgt at bruge Uri Bronfenbenners socialøkologiske model i hensyn til vores observation, samt kaste et blik på læringsmiljø, positioneringer og roller. Det leder op til at tage fat i Daniel Sterns domæneteori, hvor vi runder lærer-elevrelationer og dens følger, hvilket lægger op til anerkendelse, vi kort har beskrevet ud fra Anne-Lise Løvlie Schibbyes synsvinkel. Til slut vil vi runde analysen af med klasseledelse ud fra de '10 kendetegn ved god undervisning' fra Professionshøjskolen UCC, samt Mads Hermansens læringsledelse i teori og praksis.

4. Didaktisk design
Vi har udarbejdet vores didaktiske design ud fra Himm og Hippes relationsmodel. Designet er udformet i forbindelse med emnet ”Celebrities”, som var det første undervisningsforløb vi stod for på Hastrupskole i 6. klasse. Her skulle eleverne vælge en ”hemmelig” celebrity, søge informationer til at lave en præsentation foran resten af klassen, hvor de i grupper skulle gætte hvilken celebrity der blev fortalt om... Køb adgang for at læse mere

Synopsis: Urolige børn i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.