Synopsis om tolerance i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Synopsis om tolerance i KLM

Her kan du se et eksempel på en Synopsis skrevet i faget KLM indenfor emnet "Almen dannelse", om tolerance og hvor grænsen for tolerance går.

Problemformulering
Hvorfor skal man som lærer i folkeskolen danne eleverne til tolerance - Hvor går grænsen for tolerance?

Indhold

1 Indledning 3
2 Problemformulering 3
3 Begrebsafklaring 3
4 Analyse 4
4.1 Oplysningstiden 4
4.2 Luthers tanker om ligeværd 5
4.3 Hvorfor er tolerance så svært? 6
4.4 Hvor går grænsen for tolerance? 6
4.4.1 Inklusion 7
5 Perspektivering til skolen 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Vi lever i et pluralistisk, demokratisk samfund, som er præget af kulturelle, religiøse og politiske forskelle, hvor hele folket har frihed og retten til egen holdning. Men for at vi alle skal kunne omgå hinandens forskelle på fredelig vis, er det vigtigt at disse holdninger ikke strider imod grundlæggende fælles principper. For at vide, om det man gør eller mener strider imod disse værdier, må disse være rammesat klart og tydeligt for alle. Hvis man ikke kender til de grundlæggende værdier og holdninger og disses rummelighed, kan tolerance være umuligt at udvise1.
I denne synopsis vil jeg undersøge tolerancebegrebet i et idéhistorisk perspektiv, dets opståen og hvorfor det var nødvendigt. I den forbindelse vil jeg se på, hvorfor tolerance skal spille en rolle folkeskolen i dag.

3 Begrebsafklaring
Begrebet tolerance giver kun mening at bruge i sammenhænge, hvor der er tale om forskelle i holdninger, overbevisninger eller religion. Tolerance kommer af det latinske ord tolerantia eller verbet tolerare, hvilket betyder at tåle. At tolerere vil sige at udholde eller bære den byrde, at andre mennesker tror på noget andet, end det man selv er overbevist om, er det rigtige. Tolerancen vises altså i forbindelse med andre menneskers holdninger og handlinger, som strider imod ens egne grundværdier2. Tolerance er negativ i to betydninger. Ordet er karakteriseret ved, at man ... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om tolerance i KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.