Synopsis til praktikprøven

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik (Engelsk)
  • Godkendt
  • 8
  • 2274
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2020
  • 08-06-2021

Synopsis til praktikprøven

Første praktikeksamen. Engelsk, som praktikbærende fag.

Problemformulering
Efter en episode omkring en dreng i en af de 8.klasser, jeg underviste under min praktik, hvor der her blev bevist, at inklusion kan lykkedes, har jeg besluttet mig for at dykke mere ned i;

Hvad der skal til for at, inklusion i en klasse kan lykkedes og, hvordan en lærer kan bidrage dertil. Yderligere også, hvilke relations kriterier der er, for at inklusionen lykkedes eller mislykkedes. Helt simpelt, hvad er dårlig inklusion og hvad er god inklusion? Jeg vil udelukkende tage udgangspunkt i denne klasses eksempel og komme med konkrete bud på, hvad der gør inklusionen i denne klasse en succes.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Hvorfor vil jeg undersøge inklusion 2
Metode- og teoribeskrivelse 2
Analyse 4
Perspektivering 5
Delkonklusion 6
Bilag 6
Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning
Folkeskolen er vores stærkeste institution. Den fremmer og uddanner vores næste generation. Dens formål har været oppe til debat i mange år, hvor her på det sidste, har dens nyindsatte reform været hovedpunktet for både lovprisning og voldsom kritik. Dette skyldes hovedsageligt inklusionen. Der er mange meninger oppe i luften om, hvorvidt inklusionen i folkeskolen er en god eller dårlig strategi. Især når det kommer til skolens formål og elevernes dannelse. Jeg vil helt grundlæggende lægge vægt på skolens formål som det K. E. Løgstrup beskrev så nydeligt i hans forelæsning fra 1981, hvordan;

” Det er klart, at den kendsgerning, at vort samfund med industrialiseringen er blevet et arbejdssamfund, lægger det nært at lade formålet med at holde skole bestå i at give eleverne den viden og de færdigheder, der skal til for at de, når de forlader skolen, bliver i stand til at gennemgå den uddannelse, der er nødvendig for at udfylde en plads, og det vil sige en arbejdsplads, i samfundet. Skolen anses for at være til for at give eleven de nødvendige forudsætninger for videre uddannelse.” (Nyheder_2007_20071119133744_loegstrup-skolens-formaal.pdf, u.å.).

I forhold til den yngste generation i Danmark, kan inklusion for nogles øre, menes som lig med besvarelser på specialområdet. Det at flytte børn fra specialklasserne over til normalklasserne, er i praksis lig med inklusionen er øget. Hvor det dog mere er en eksklusion forklædt som inklusion – barnet tages fra sit fællesskab (special) over i et fællesskab det ikke kender (normal), derved skabes eksklusion. Om det baner vej for barnets uddannelse, er her vandene deles mest. Dog er alle enig i en ting; ”Alle børn har en grundlæggende ret til uddannelse og skal have mulighed for at opnå og opretholde et acceptabelt læringsniveau” (Boel, 2013, s. 26 (linje 28-29)). Under min praktik fik jeg muligheden for at opleve en klassisk episode omhandlende inklusion, og det er den jeg vil, med hjælp fra ovenstående og yderligere materiale, analysere og diskutere i min synopsis og senere hen mit mundtlige oplæg... Køb adgang for at læse mere

Synopsis til praktikprøven

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.