Synopsis til kompetencemålsprøve i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 17
  • 4215
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2020
  • 02-03-2021

Synopsis til kompetencemålsprøve i samfundsfag

4 eksempler på synopsis til kompetencemålsprøven i samfundsfag.
Samfundsfag - modul 3.

Der er 4 problemformuleringer i opgaven:
Synopsis 1
Kompetenceområder (sociologi, økonomi, politologi): Sociologi
Problemformulering:
Hvordan definerer Erving Goffman og Pierre Bourdieus begrebet identitet
og hvordan kan man som kommende skolelærer undervise om identitet i en 8.klasse i
samfundsfag?

Synopsis 2
Kompetenceområder (sociologi, økonomi, politologi): Økonomi
Problemformulering:
Hvilke faktorer kan have betydning for de unges privatøkonomi? Hvordan kan man som kommende skolelærer arbejde med emnet privatøkonomi i en 9. klasse i
samfundsfag?

Synopsis 3
Kompetenceområder (sociologi, økonomi, politologi): Politologi
Problemformulering:
Hvilken rolle og indflydelse har medierne på den politikernes dagsorden?
hvordan kan som kommende skolelærer give eleverne en forståelse for hvilken indflydelse
medierne har som den fjerde statsmagt?

Synopsis 4
Kompetenceområder (sociologi, økonomi, politologi): Politologi
Problemformulering:
Hvilke faktorer kunne have betydning for de politiske partiers adfærd ifølge
Bjørn Molins model? Hvordan kan man som kommende skolelærer undervise om politiske partier i en 8. klasse?

Synopsis til kompetencemålsprøve i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.