Synopsis til praktikniveau 2

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Praktik (Samfundsfag)
 • Godkendt
 • 7
 • 2335
 • PDF
 • Læreruddannelsen Zahle
 • 2014
 • 26-02-2015

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 2: Synopsis til praktikniveau 2

Synopsis til praktikeksamen.

Opgaven tager udgangspunkt i aktionslæring, hvor praktikkens aktioner er analyseret ud fra relationsmodellen og andre relevante teorier indenfor klasseledelseskompetence, relationskompetence og didaktisk kompetence.

Problemstilling
Hvordan kan man få alle elever til at deltage aktivt i undervisningen?

Underviserens kommentar

Synopsen var et led i den mundtlige eksamen, hvor vi fik 12. Underviseren roste opgaven, og at fokus hovedsageligt var på klasseledelse, og at relationsarbejdet trak lidt i baggrunden. Det var dog uden betydning.

Indhold

Indledning
Fase 1 -­‐ Formulering af problemstilling
Metode
Teori
Didaktisk kompetence
Klasseledelseskompetence
Relations ledelseskompetence
Aktionen
Fase 2 -­‐ Iværksættelse af aktion
Aktion 1
Aktion 2
Fase 2 -­‐ Observation og refleksion
Aktion 1
Aktion 2
Fase 3 -­‐ Bearbejdning af erfaringer
Perspektivering
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Indledning
Vi har i fire uger haft et undervisningsforløb i en 8. klasse i samfundsfag med emnet kriminalitet. Fokus var på fire aspekter af emnet kriminalitet; hvad kan kendetegnes som kriminelt, årsager til kriminalitet, den danske strafferamme og forebyggelse af kriminalitet. Parallelt med dette har vi haft et undervisningsforløb i engelsk med samme klasse, som omhandlede Australien, hvor eleverne skulle på fiktiv rejse til forskellige byer, og denne måde at arbejde med emnet på kaldes arm-chair-travelling.

Metode
Ifølge en rapport gennemført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning er der tre kompetencer, lærere skal udvikle, som menes at have størst betydning for elevers indlæring, hvilket er relationsledelse, klasseledelse og didaktik.

Vi vil benytte os af disse tre kompetenceområder til at anskueliggøre vores problemstilling, ved at inddrage egne overvejelser, samt teori som omhandler områder inden for de tre kompetenceområder. Forbedst at kunne demonstrere vores besvarelse af problemstillingen, vil vi i det følgende tage udgangspunkt i:

• Vores bud på en aktion hvorpå man skaber elev engagement i undervisningen
• Refleksioner over og erfaringerne af aktionen
• Sammenligne og analysere praksiserfaringerne med teorier/litteratur om emnet
• Perspektivering i forhold til andre iværksatte aktioner... Køb adgang for at læse mere

Synopsis til praktikniveau 2

[1]
Bedømmelser
 • 27-03-2019
  Skrevet af Lærerstuderende på 4. år
  Rigtig god til inspiration