Synopsis til mundtlig praktikeksamen 1. år

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Praktik (Engelsk)
 • Godkendt
 • 7
 • 2183
 • PDF
 • Læreruddannelsen Frederiksberg
 • 2014
 • 29-05-2014

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 1: Synopsis til mundtlig praktikeksamen 1. år

Synopsis til praktikeksamen på 1. årgang, med fokus på klasseledelse, lærerroller og undervisningsdifferentiering.

Opgaven indeholder empiri indsamlet i praktikken som er analyseret ud fra teorier om klasseledelse, lærerroller og undervisningsdifferentiering. Formålet med opgaven var, at den skulle danne grundlag for samtalen til den mundtlige eksamen.

Den er baseret på videns- og kompetencemålene for praktikniveau 1, og viser et eksempel på hvordan man kan gribe en synopsis til praktikeksamen an, da dette er nyt for læreruddannelsen 2013.

Problemformulering
Jeg vil undersøge hvilken betydning mine valg omkring lærerroller og undervisningsdifferentiering, har haft på min klasseledelse, og om jeg har formået at være personlig i min klasseledelse.

Problemstillinger

- Hvilken klasseledelse er mest hensigtsmæssig på de tre klassetrin: 3., 6., og 8.? Er der noget som fungerer på alle klassetrin?
- Hvilken betydning har mine lærerroller haft for min klasseledelse på de tre klassetrin?
- Hvordan påvirker mine valg omkring undervisningsdifferentiering min klasseledelse? Kunne jeg have gjort det anderledes?

Underviserens kommentar

Rigtig god og struktureret opgave.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Problemstillinger 2
Empiri 2
Klasseledelse 3
Lærerroller 5
Undervisningsdifferentiering 5
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
I min 6 ugers praktik på X, underviste jeg 3., 6. og 8. klasse i en-gelsk. Forskellen på klassetrin, gav anledning til undring omkring, hvilken klas-seledelse der var mest hensigtsmæssig ift. klassetrin, samt ift. klassens dynamik generelt. Jeg tænkte meget over hvilke lærerroller jeg benyttede i de forskellige klasser, samt hvilken betydning dette havde for elevernes læring. Desuden havde min medstuderende og jeg, stort fokus på undervisningsdifferentiering i undervisningen. Dette førte til undring omkring, hvordan min klasseledelse blev påvirket af alle disse faktorer.

---

Læseren vil i det følgende blive præsenteret for empiri, som er indsamlet i praktikken, og som jeg vil anse som eksemplarisk for min praktik og analysere ud fra teorier om klasseledelse, lærerroller samt undervisningsdifferentiering. Ud fra analysen vil jeg forsøge at besvare min problemformulering samt problemstillinger.

Empiri
Den følgende empiri, er udelukkende observationer som er uddrag fra logbog, skrevet af undertegnede og medstuderende i praktikken. Uddragene viser én lektion på hvert af de 3 klassetrin.

3. klasse
05.03.14
12.05-12.55
Observationer
M gennemgår warm up; vi lærer eleverne en ny sang.

L gennemgår navnene på familietræet, eleverne er gode til at svare og rækker hånden op.
L gennemgår næste opgave mens hun deler opgaven ud, og eleverne har svært ved at forstå den. De spørger flere gange ind til opgaven og hun forklarer igen. L gennemgår svarene mundtligt med hele klassen... Køb adgang for at læse mere

Synopsis til mundtlig praktikeksamen 1. år

[1]
Bedømmelser
 • 23-01-2017
  Skrevet af Lærerstuderende på 2. år
  rigtig god til inspiration