Synopsis om Inklusion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 6
  • 1917
  • PDF
  • Århus Dag- og Aftenseminarium
  • 2010
  • 18-01-2013

Synopsis om Inklusion

Inklusion i en standardiseret folkeskole

Problemstillingen er som følgende: [...] om det er muligt i en folkeskole, der skal leve op til regeringens krav om faglighed at have en inkluderende undervisning?

Opgaven er en synopsis til den mundtlige eksamen i pædagogik på 2. år

Der tages udgangspunkt i Alenkærs definition af inklusion, med inddragelse af Bent Madsen

Forfatterens kommentar

Til eksamen gik jeg i dybden med inklusionsbegrebet overfor rummelighedsbegrebet, desuden tog jeg udgangspunkt i praksis.

Indhold

Indledning
Metodeafsnit
Begrebsafklaring
'Faglighed og den kvalificerende opgave'
Beskrivelse af dilemma
Diskussionsafsnit
Afslutning
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Der er fokus på, at vi skal skabe en inkluderende skole, hvor alle elever skal være, og føle sig inkluderet. Danmark har forpligtet sig på Salamanca erklæringen og derfor også på at skabe en skole for alle. Dette har medført at inklusion er blevet et politisk såvel som et pædagogisk mål. Samtidig har skolen en kvalificerende opgave som består i at forberede eleverne til videre uddannelse og dermed til at blive en del af arbejdsmarkedet. Dette fører til at jeg vil undersøge om det er muligt i en ”skole for alle” at skabe et fagligt niveau hvor eleverne oparbejder færdigheder der; ”… forbereder dem til videre uddannelse …”. Regeringen mener at for at skolen kan leve op til sin kvalificerende opgave må fagligheden være høj. Ifølge dens uddannelsespolitik får vi en høj faglighed gennem standardisering i form af nationale tests, kanontænkning og fælles mål. Spørger man lærerne i folkeskolen, mener de at en inkluderende undervisning går ud over fagligheden.

Jeg finder det derfor interessant at undersøge om det er muligt i en folkeskole, der skal leve op til regeringens krav om faglighed, at have en inkluderende undervisning?

Metode
Jeg vil i denne opgave starte med at begrebsafklare inklusion og eksklusion. Dette gøres ved hjælp af Rasmus Alenkærs og Bent Madsens teorier. Dette er vigtigt da inklusion ofte bliver brugt i sammenhæng med ordene rummelighed og integration, og der er derfor mange forskellige forklaringer på hvad inklusion er. Derefter vil jeg karakteriserer den faglighed folkeskolen skal leve op til, samt afklare hvilken kvalificerende opgave skolen har. Dette er med til at belyse problematikken, som jeg efterfølgende vil beskrive og påbegynde en diskussion om.
Jeg vil finde ud af hvorvidt man kan bruge undervisningsdifferentiering til at forene inklusion med fagligheden, denne vil jeg stille overfor elevdifferentiering og specialundervisning. Dette gøres fordi at manglende ressourcer til netop disse tiltag er en af problematikkerne hvis man spørger lærerne ude i folkeskolen... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om Inklusion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.