Synopsis om medborgerskabsundervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Synopsis om medborgerskabsundervisning

Dette er en synopsis i KLM til besvarelse af problemformuleringen: Skal medborgerskabsundervisning supplere samfundsfagsundervisningen i folkeskolen?

Hvor der bliver gennemgået samfundsfaget, hvorfor man diskuterer medborgerskabsundervisning og til sidst hvorvidt man burde have medborgerskabsundervisning eller om dette skulle være supplement til samfundsfagsundervisningen.

Underviserens kommentar

God opgave. God problemformulering.

Forfatterens kommentar

Dette er kun en synopsis, hvis dette var en hel opgave, skulle punkterne udskrives.

Indhold

Problemstillinger
• SU
• MU - Hvordan og hvorfor?
Forskelle og ligheder mellem SU og MU.
Diskussion/konklusion:
Litteraturliste

Uddrag

I Folkeskolens formålsparagraf 1 stk. 3. (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 2015) står der, at “Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” Men bliver eleverne undervist tilstrækkeligt til at fungere som medborgere i det danske demokratiske samfund? Eller…
• Skal medborgerskabsundervisning (herfra MU) supplere samfundsfagsundervisningen (herfra SU) i folkeskolen?

Problemstillinger:
• SU
Det nævnes under mål for samfundsfag (Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling 2015), at eleverne i 8. og 9. klasse arbejder med samfundsmæssige problemstillinger inden for politik, økonomi og sociale samt kulturelle forhold. Derudover lærer eleverne at anvende samfundsfaglige metoder og begreber i undersøgelse og diskussion af problemstillingerne, der nævnes dog ingen steder noget om demokratisk dannelse og medborgerskab i fællesmålene for samfundsfaget. Der står under fagets ene fokuspunkt ”sociale og kulturelle forhold”, der falder ind under de to ovennævnte begreber... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om medborgerskabsundervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.