Synopsis om medborgerskab i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Synopsis om medborgerskab i KLM

Synopsis i KLM om demokrati, medborgerskab og demokratisk dannelse.

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer i sin daglige praksis få minoriteten til at føle sig hørt, når den danske folkeskole er majoritetspræget, og derfor bygger på dansk kultur, historie og normer? Hvilken medborgerskabsfølelse kan det give minoriteten, der muligvis ikke føler sig som en del af skolens demokrati?

Underviserens kommentar

Vi havde nogle rigtig gode kommentarer til opgaven, dog var perspektiveringen ikke helt optimal, da vi kun havde haft om det ene emne, og derfor ikke helt præcist kunne vide, hvad der kunne perspektiveres til.

Forfatterens kommentar

Perspektiveringen kan gøres bedre

Indhold

Problemstilling
Problemformulering
Kommenteret disposition
Begrebsafklaring
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Problemstilling
At være lærer i den danske folkeskole kan være en kompleks opgave, når flere kulturer skal bindes sammen i et klasselokale. Folkeskolens formålsparagraf fortæller læreren, at folkeskolen i samarbejde med forældrene skal “gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie”, og dermed også de danske normer, skolekultur og adfærd. Det vil sige, at folkeskolen er majoritetspræget. Det vil naturligt medføre en minoritet i klasselokalet, der ikke nødvendigvis er opvokset med dansk kultur, som læreren ifølge formålsparagraffen vil have svært ved at imødekomme.

Majoriteten vil derfor naturligt få en dansk medborgerskabsfølelse, mens minoritetseleverne ikke får den samme ønskede medborgerskabsfølelse. Laura Gilliams skriver i sin artikel “Den utilsigtede integration”, at de interviewede elever i artiklen med anden etnisk baggrund hverken føler sig helt eller halvt danske og derfor har svært ved at føle sig som medborgere på lige fod med de andre børn i klassen... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om medborgerskab i KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.